Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Projekto „INCOM-VET“ partnerių susitikimas Vokietijoje

2015-06-09

Panevėžio kolegija drauge su partneriais iš Lietuvos, Italijos, Šveicarijos, Suomijos ir Estijos įgyvendina 24 mėn. projektą „Mokinių ir profesijos mokytojų tarpkultūrinės kompetencijos tobulinimas Europos Sąjungos profesinio mokymo įstaigose“ INCOM-VET Nr. LLP-LdV-TOI-2013-LT-0145. Projektą finansuoja Mokymosi visą gyvenimą programos Leonardo da Vinčio „Naujovių perkėlimo“ paprogramė.

2015 m. gegužės 18-21 d. vyko projekto partnerių susitikimas Diuseldorfe (Vokietija). Susitikimą organizavo BZB profesinio rengimo centras universitetas. Susitikime dalyvavo Studijų ir karjeros centro vadovė Dalia Urbonienė, Projektų skyriaus vadovė Deimantė Končiuvienė bei lektorė Reda Jonušauskienė. Susitikimo metu buvo pristatyta Tarpkultūrinių kompetencijų tobulinimo metodologija, Būsimo „Tarpkultūrinės kompetencijos tobulinimo vadovo“, susidedančio iš  „Tarpkultūrinės kompetencijos tobulinimo Vadovas profesijos mokytojams ir profesinio mokymo įstaigų mokiniams“ ir „Mokomosios medžiagos pavyzdžiai, praktinės užduotys, atvejų analizė, vaizdo įrašai (filmuota medžiaga)“ metmenys. Pristatyta „gyvosios  laboratorijos“ įgyvendinimo koncepcija.

Projekto pagrindinė idėja yra katinti profesijos mokytojus ir besimokančiuosius tobulinti tarpkultūrinę kompetenciją, nes asmens, gyvenančio ir dirbančio Europos Sąjungoje darbo rinkoje, tarpkultūrinė kompetencija šiuo metu yra labai svarbi daugiatautėje, daugiakalbėje ir daugiakultūrinėje Europoje.

Galimi darbdaviai: