Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Projekto “Dualinis profesinis mokymas kvalifikacijai įgyti ir jaunų žmonių integracijos bei inovacijų darbovietėse plėtra” dalyviai rinkosi į konferenciją Osle

2015-06-19

Panevėžio kolegijos Direktoriaus pavaduotojas studijoms dr. Ričardas Kliminskas, Praktinio mokymo centro laborantas-dėstytojas Donatas Pelenis ir Projektų vadovė Ineta Pučkytė birželio 15-16 d. dalyvavo Hansa Parlamento ir Baltijos Jūros Akademijos organizuojamoje konferencijoje Osle.

Panevėžio kolegija, kaip partnerė, šiuo metu dalyvauja viename iš Hansa Parlamento vykdomų projektų „Dual Vocational training for the Qualification and Integration of Young People and the Strengthening of Innovation in SMEs“ (Work-based Learning).

          Pirmoje konferencijos dalyje darbas vyko dvejose sekcijose: „Workshop Hamburg Model“ ir „Workshop CoC Energy“. „Workshop Hamburg Model“ sekcijoje dalyvavo I. Pučkytė ir
dr. R. Kliminskas, o „Workshop CoC Energy“ sekcijoje patirtimi ir turimomis žiniomis dalinosi
D. Pelenis.

          Antroje konferencijos dalyje „Integration of slower learner in the vocational education and trainig“ dr. R. Kliminskas pristatė pranešimą „Vocational education and training in Lithuania with the aspect of slow learnes“, kurio metu apžvelgė Lietuvos profesinį švietimą ir jo pritaikomumą lėtai besimokantiems mokiniams.

          Konferencijos metu atstovai iš įvairių šalių (Norvegijos, Suomijos, Vokietijos, Vengrijos, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos, Ukrainos, Rusijos ir kt.) taip pat dalinosi savo turima patirtimi su lėčiau besimokančiais (Slow learner) mokiniais, teikė pasiūlymus, kaip būtų galima pagerinti mokymosi sąlygas „slow learner“ mokinių grupėms.

Tekstą rengė Projektų vadovė Ineta Pučkytė

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE