Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

[:lt]Kolegijos teatro pradžia[:]

2015-07-21

[:lt]

Sunkoka dabar būtų prisiminti datą, kada į pirmą repeticiją susirinko būsimojo studentų teatro, jau visus šiuos 2013-2014 mokslo metus veikiančio Panevėžio kolegijoje, pradininkai. Tačiau bent jau preliminariai galėtume teigti, kad ši iniciatyva gimė Panevėžio kolegijos bibliotekoje vėlų 2011-ųjų rudenį, kai bibliotekos vedėja Vilija Raubienė,  kolegijos dėstytoja ir režisierė Daiva Andrašūnienė ir etnologė, muziejininkė, taip pat dėstanti  etnokultūrą Panevėžio kolegijoje Vitalija Vasiliauskaitė nutarė, kad minint Panevėžio kolegijos 10-metį reikia surengti Istorijos dieną, kurioje viena iš sudedamųjų dalių būtų studentų ir dėstytojų suvaidinta istorinė misterija. Čia, bibliotekoje, pradėjo dėliotis  misterijos ,, Nubudom kalbos geležy“ metmenys ir pirminis scenarijaus  tekstas. Vėliau  nemažai teko padirbėti, kad scenoje iškiltų senieji kolegijos istorijos vaizdiniai, atgimtų pagrindiniai pjesės veikėjai:  Zacharijus Liackis (pirmasis pravoslavas, ėmęsis lietuvių kalbos mokyti carinėje Panevėžio mokytojų seminarijoje), Jonas Jablonskis (pirmasis lietuvis lietuvių kalbos mokytojas carinėje Panevėžio mokytojų seminarijoje, čia dirbęs 1906-1908 m.). Mielai bendradarbiauti, kuriant spektakliui scenografiją, drabužius ėmėsi  kolegijos dailės technologijų dėstytoja Daiva Stropaitienė. Visą laiką  kūrybos procese dalyvavo dėstytojas Dainius Mikšys, kuris puikiai suvaidino Jono Jablonskio vaidmenį, buvęs kolegijos vadybininkas Borisas Bylinskis, sukūręs ZachsarijausLiackio vaidmenį. Pagrindinius vaidmenis spektaklyje atliko studentai: Vaidas Kabutavičius, Algirdas Dadūra, Darius Liutkevičius, Justas Piliponis, David Ivanov, Martynas Povilauskas, Dovydas Ugianskis. Taip pat vaidino Simona Dyraitė, Justina Indulytė, Justina Jaščemskytė, Alma Piskarskaitė, Greta Teišerskytė. Spektaklį įgarsino dabartinis kolegijos kompiuterių tinklų administravimo studentas, o tuomet tik praktikantas Žygimantas Grinkevičius.

Pirmą kartą misterija „Nubudom kalbos geležy“ ir buvo parodyta  2012-ųjų birželio 1 d., minint Panevėžio kolegijos 10-metį,  per Istorijos dieną. Buvo ir ašarą nubraukusių, ir aiktelėjusių, kad tai buvo įmanoma ne su kokiais teatrą ar menus studijuojančiais studentais, bet su būsimaisiais  pedagogais, kultūrinės veiklos ir reklamos vadybininkais, net inžinieriais ir keletu kolegijos darbuotojų. Misterijos įspūdį tądien sustiprino ir tai, kad prieš tai labai įdomų pranešimą apie mokymą carinėje mokytojų seminarijoje perskaitė Ilinojaus Čikagoje universiteto profesorius, garsus lingvistas ir kalbos istorikas prof. Giedrius Subačius. Jo nušviestas pranešime ZacharijausLiackio paveikslas čia pat scenoje kolegijos darbuotojo BorisoBylinskio buvo ir įkūnytas. Tai suvirpino ne vieną širdį. Taigi toks buvo pirmasis Panevėžio kolegijos studentų ir dėstytojų suvaidintas  spektaklis „Nubudom kalbos geležy“.

Iš viso Panevėžio kolegijos aktų salėje sektaklis buvo suvaidintas net keturis kartus. 2012 m. gruodžio 18 d., kolegijos bendruomenei šv. Kalėdų proga,  2013 m. kovo 13 d.  jis buvo parodytas Lietuvos kolegijų bibliotekų asociacijos narėms, kai jos buvo susirinkę į savo visuotinį susirinkimą Panevėžio kolegijoje. Jį matė Vilniaus, Kauno, Alytaus, Šiaulių įvairių kolegijų atstovės. Paskutinis spektaklis  įvyko 2013 m. gegužės 24 d., tądien, kai kolegijoje lankėsi Lietuvos atkuriamojo Seimo pirmininkas, europarlamentaras prof. Vytautas Landsbergis. Po spektaklio bene pirmieji jo ištarti žodžiai buvo: „iš kur jūs tokį panašų Joną Jablonskį gavote?“ Matėsi, kad profesorius, scenoje išvydęs savo senelį Joną Jablonskį buvo giliai sujaudintas. Taigi, šiuo renginiu pirmasis spektaklio gyvenimas ir išsikvėpė. Tačiau nesakome, kad kada nors  nesugrįšime ir prie pirmojo Panevėžio kolegijos spektaklio „Nubudom kalbos geležy“. Bet viskam turi ateiti savas laikas.

Panevėžio kolegijos bibliotekos vedėja Vilija Raubienė

[:]

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE