Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Prašymų teikimas valstybės remiamoms paskoloms rudens semestrą gauti

2015-09-18

Nuo 2015 m. rugpjūčio 21 d. (10 val.) iki 2015 m. rugsėjo 27 d.studentai galės teikti prašymus valstybės remiamoms paskoloms rudens semestrą gauti.

Studentai, norintys gauti valstybės remiamą paskolą studijų kainai sumokėti, gyvenimo išlaidoms ar dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis rudens semestre, Valstybinio studijų fondo (toliau – Fondo) tinklalapyje turi užpildyti nustatytos formosprašymą ir pateikti ją Fondui nurodytu būduiki 2015 m. rugsėjo 27 d.

Ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymų-anketų teikimo termino pabaigos, Valstybinio studijų fondo direktorius, atsižvelgdamas į valstybės remiamoms paskoloms teikti numatytą lėšų poreikį bei valstybės paskoloms teikti skirtas lėšas, patvirtina studentų sąrašą, kuriems siūloma sudaryti paskolų sutartis. Numatoma studentų, kuriems siūloma sudaryti paskolų sutartis, sąrašų paskelbimo data – 2014 m. spalio 13 d.

Teisę gauti valstybės remiamas paskolas turi aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos, vientisųjų studijų, antrosios pakopos, trečiosios pakopos studentai, taip pat studentai, studijuojantys pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas.

Tais atvejais, kai studentas, pildydamas prašymą-anketą, nurodė kriterijus, suteikiančius pirmumo teisę gauti paskolą ar apmokėti palūkanas valstybės lėšomis, iki prašymų-anketų teikimo termino pabaigos jis arba jo įgaliotas asmuo (įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro, įgaliojimo formą rasite adresuhttps://www.vsf.lt/lt/dokumentu-formos) Fondui privalo pateikti dokumentus, įrodančius, kad studentas atitinka nurodytus kriterijus (išskyrus tuos atvejus, kai Fondas nurodo, kad šių dokumentų teikti nereikia).

Daugiau informacijos apie teikiamas paskolas galima rasti Fondo tinklalapyjewww.vsf.lt. arba kolegijos Studijų ir karjeros centre, laisvės a. 23, 110 ir 117 kabinetuose, telefonu 8 45 460 590.

Studijų ir karjeros centro vadovė D. Urbonienė

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE