Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Neformaliu ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo tvarkos aprašas

2020-10-28

Atsisiųsti: Neformaliuoju ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo tvarkos aprašas 2020m.

Galimi darbdaviai: