Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Stiprėja ryšiai su Rezeknės aukštąja mokykla

2015-09-24

Rugsėjo 16–18 d.d. Panevėžio kolegijos dėstytojų grupė, vadovaujama katedros vedėjos B.Dalmantienės, lankėsi Rezeknės (Latvija) aukštojoje mokykloje. Vizito programa apėmė susitikimus   su Inžinerijos bei Humanitarinių ir teisės mokslų fakultetų dekanais, tarptautinių ryšių skyrių darbuotojais ir dalykinius pokalbius inžinerijos fakulteto laboratorijose ir tyrimų centruose.

Technologijos mokslų katedros dėstytojai Regina Bačkienė, Jovita Kaupienė, Danguolė Plungytė ir Birutė Dalmantienė lankėsi  Lazerių ir Mechatronikos centruose, stebėjo laboratorinius darbus Ekologinių tyrimų laboratorijoje, susipažino su chemijos laboratorijos įranga.

Susitarta dėl tolesnio bendradarbiavimo planų: Rezeknės aukštosios mokyklos studentų  dalyvavimo Panevėžyje vyksiančiame tarptautiniame elektronikos ir informatikos žinių konkurse EITEc‘as 2016, Panevėžio kolegijos dėstytojų, dirbančių elektronikos ir informatikos inžinerijos studijų kryptyse, vizito į Rezeknės aukštosios mokyklos  Mechatronikos ir Informacinių technologijų centrus. Su studijų programų direktoriaus aptarti studijų programų panašumai, akademinių mainų galimybės, pasikeitimai pranešėjais mokslinėse konferencijose.

Galimi darbdaviai: