Studentų priėmimas: tel. 8 607 96 156

Ketinamos vykdyti studijų programos Pradinio ugdymo pedagogika vertinimas Panevėžio kolegijoje 2015 m. spalio 2 d.

2015-10-01

Galimi darbdaviai: