Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

„Viduriniosios grandies vadovų gebėjimų vadovauti žmonių grupėms tobulinimas“ Nr. V9-145

2015-12-10

Projektą įgyvendina – Panevėžio kolegija

Projekto partneriai – AQ Wiring Systems UAB, Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai

Projektas finansuojamas – Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro

Projekto suma –  12795,00 Eur

Projekto trukmė – 5 mėn. (nuo 2015 m. liepos 15 d. iki 2015 m. gruodžio 1 d.)

Projekto tikslas – Įgalinti vidurinės grandies vadovus efektyviai vadovauti žmonių grupėms.

Pagrindinės projekto veiklos – viduriniosios grandies vadovų kaip komandinio darbo organizatorių gebėjimų stiprinimas; vidutinės grandies vadovams specialių psichologijos žinių, padedančių sėkmingai vadovauti, suteikimas; praktinių gebėjimų bendrauti ir bendradarbiauti su kolektyvu ugdymas; tinkamo darbui mikroklimato suteikimas; būdus kaip konstruktyviai spręsti konfliktines bei problemines situacijas darbo vietoje pateikimas; mokymasis valdyti stresą darbe. Paskaitų dėstymas šiomis temomis: Organizacija kaip darni komanda; Efektyvaus vadovavimo pagrindai; Vadovo asmenybė bei dalykinis bendravimas; Probleminių ir konfliktinių situacijų valdymas; Vadovo darbo psichohigiena. Projekto mokymų patvirtinimas mokymosi pasiekimų vertinimu.

Pasiekti rezultatai – Programa, kurios apimtis 50 akademinių valandų, buvo dėstoma dviem dalyvių grupėms. Projekto veikloje dalyvavo 37 dalyviai (vietoje planuotų 34, be to, įvyko 3 dalyvių kaita), iš kurių sėkmingai programą baigė 34 dalyviai. 3 dalyviams pažymėjimai neišduoti, nes nebuvo išklausyta 60 proc. mokymų programos ir neatliktas baigiamasis testas. Visi likusieji projekto dalyviai, kurie laikė baigiamąjį testą, sėkmingai įvykdė užduotis. Ši neformalaus švietimo programa suteikė dalyviams galimybę tobulinti savo gebėjimus vadovauti kuriant gerą mikroklimatą darbo vietoje. Programos dalyviai įgijo vadybos ir psichologijos žinių, kurios padės sėkmingai vadovauti žmonių grupėms ir kartu su jomis siekti organizacijos tikslų. Be to, dalyviai patobulino bendravimo įgūdžius su kolektyvu, sugebėjimus kurti tinkamą darbui mikroklimatą. Mokymu metu įgyta praktinė patirtis išmokė konstruktyviai spręsti konfliktines bei problemines situacijas darbo vietoje bei valdyti stresą darbe.

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE