Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

„Kaktuso žiedas-2015“ Nr. 22-846

2015-12-12

Projektą įgyvendina – Panevėžio kolegija

Projektas finansuojamas – Panevėžio miesto savivaldybės administracija

Projekto suma –  100,00 Eur

Projekto trukmė – 1 mėn.

Projekto tikslai:

  1. Ugdyti gerąsias vaikų savybes, mokant juos pakantumo, užuojautos ir tolerancijos bendraujant su bendraamžiais.
  2. Įvertinti vaikų socializacijos programų įgyvendinimo Panevėžio miesto savivaldybės švietimo įstaigose ir nevyriausybinėse organizacijose patirtį ir reikšmingumą.

Pagrindinės projekto veiklos – VšĮ Panevėžio Vaikų dienos užimtumo centro lankytojams (romų vaikams) teminių pokalbių pravedimas; socialinių žaidimų organizavimas mokant vaikus tinkamų bendravimo būdų; popietės, skirtos tolerancijai organizavimas ir vykdymas; Kalėdinio sveikinimo gaminimo konkurso organizavimas; socializacijos programos reikšmingumo įvertinimas.

Pasiekti rezultatai – Į projekto veiklą buvo įtraukti šie programos dalyviai: Panevėžio kolegijos pedagoginių studijų programų dėstytojai ir studentai, Panevėžio miesto lopšelių-darželių „Jūratė“, „Sigutė“, „Taikos“, Kastyčio Ramanausko lopšelio-darželio ir „Aušros“ progimnazijos ugdytiniai. 2015 m. lapkričio – gruodžio mėnesiais buvo organizuotos edukacinės veiklos miesto ugdymo įstaigose. Panevėžio l/d „Sigutė“ ir Kastyčio Ramanausko ugdytiniai įtraukti į aktyvią veiklą, ugdančią gerąsias vaikų savybes, mokant juos pakantumo, užuojautos ir tolerancijos bendraujant su bendraamžiais. Studentai, būsimieji pedagogai, ir projekto grupės nariai – dėstytojai organizavo edukacines veiklas praktikos mokyklose, mokė vaikus tolerantiško elgesio, stengėsi laužyti nusistovėjusius stereotipus kitų atžvilgiu. Panevėžio kolegijos studentai kartu su  l/d „Taika“ priešmokyklinės grupės vaikais pastatė spektaklį „Varniukas, kuris buvo kitoks“ (pagal Edith Schreiber-Wiche, Carola Haland knygą). Vykdydami projekto veiklas dalyviai patobulino bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijas. Įtraukiant miesto vaikus į aktyvią prasmingą kūrybinę laisvalaikio veiklą, buvo patobulinta jų saviraiška.

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE