Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

„Giminingų diagnozių grupių (DRG) metodo taikymas VšĮ Respublikinėje Panevėžio ligoninėje“ Nr. V9-83

2015-12-13

Projektą įgyvendina – Panevėžio kolegija

Projekto partneriai – VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė

Projektas finansuojamas – Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro

Projekto suma –  43310,00 Lt

Projekto trukmė – 2 mėn. (nuo 2014 m. spalio 1 d. iki 2014 m. gruodžio 5 d.)

Projekto tikslas – suteikti programos dalyviams reikalingų teorinių žinių ir praktinių įgūdžių apie klinikinį kodavimą, taikant DRG metodą.

Pagrindinės projekto veiklos – Mokymų organizavimas šiomis temomis: DRG metodas jo taikymas kitose šalyse ir Lietuvoje; DRG sąnaudų grupės ir 2012 m. analizė; klinikinio kodavimo tikslai ir principai; susipažinimas su tarptautine statistine ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacija, medicininių intervencijų klasifikacija, kodavimo standartais; dažniausios klinikinio kodavimo klaidos ir programos dalyvių pateiktų sudėtingų gydymo atvejų kodavimo aptarimas; gretutinių ligų ir simptomų kodavimas; aktualūs vidaus ligų klinikinio kodavimo klausimai; aktualūs bendrosios chirurgijos ir ortopedijos traumatologijos atvejų kodavimo klausimai; navikų kodavimas; cukrinio diabeto kodavimas; insulto kodavimas (išskyrus neonatologus, vaikų ligų specialistus ir akušerijos ginekologus); klinikinis kodavimas anesteziologijoje ir intensyvioje terapijoje; aktualūs neonatologijos klausimai (neonatologams, vaikų ligų specialistams); aktualūs akušerijos ginekologijos klausimai (akušeriams ginekologams); Gydymo atvejo kainos paskaičiavimo metodika, DRG skaičiuoklė.

Pasiekti rezultatai – Programa, kurios apimtis – 48 akademinės kontaktinės valandos (6 kreditai) 2-iems dalyvių grupėms (viso 96 kontaktinės valandos) įvykdyta per nustatytą laikotarpį. Joje iš viso dalyvavo 76  dalyviai (vietoje planuotų 70), iš kurių programą sėkmingai baigė 75. Mokymai vyko 2-jose grupėse dėl dalyvių darbo specifikos. Įgyvendinant programą buvo ne tik pasiekti, bet ir viršyti  numatyti pasiekti rezultatai: programą baigė 5-iais dalyviais daugiau nei planuota; jie atstovavo 29 ligoninės skyrius, visi dalyviai sėkmingai įvykdė baigiamąsias testo užduotis – iš jų 63 proc. baigiamąjį testą atliko gerai, labai gerai arba puikiai. Be to, projekto dalyviams buvo patobulinti gebėjimai teisingai koduoti konkrečius aktyviojo gydymo atvejus bei naudotis Tarptautine statistine ligų ir sveikatos klasifikacija (TlK-10 AM), medicininių intervencijų klasifikacija (ACHI) ir Kodavimo standartais bei teisingais gydymo atvejų kodavimais.

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE