Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Interaktyvus verslumo ugdymas per karjeros valdymą

2015-12-15

Jaunimo nedarbo problema pripažįstama tiek ES, tiek nacionaliniu lygmeniu. Jauni žmonės dažnai turi įdomių, novatoriškų ir drąsių idėjų, tačiau jiems sunku transformuoti verslo idėją į verslą, todėl yra reikalingos konsultacijos, informacija apie galimybes kurti ir plėtoti verslą, gerosios praktikos pavyzdžiai. Siekiant skatinti jaunimo verslumą, užimtumą, geresnę integraciją į darbo rinką, būtina stiprinti jaunimo verslumo gebėjimus.

Panevėžio kolegijoje yra vykdomos net 4 krypčių studijų programos (socialinių, biomedicinos, technologijų ir menų) – studentų verslumas labiau ugdomas yra socialinių mokslų (verslo vadybos, reklamos vadybos, logistikos vadybos, turizmo ir laisvalaikio vadybos) programose, kitų sričių studentai su verslumo abėcėle susipažįsta tik epizodiškai.

2015 m. buvo atliktas studentų nuomonės tyrimas apie studijų kokybę. Apibendrinus duomenis, buvo pastebėta, kad dauguma studentų (68 proc.) kaip norimų papildomų kompetencijų poreikį įvardijo „verslumo ugdymą“. Tai patvirtino ir Panevėžio kolegijos studentų atstovybės prezidentas Mindaugas Jaučkois, kad ypatingai trūksta aktyvaus, praktiško verslumo ugdymo kompetencijų. Joms įgyti reiktų naudoti interaktyvią metodinę medžiagą, realias praktines užduotis bei situacijas.

Lietuvoje dar nėra sukurta nuosekli ir tęstinė verslumo ugdymo sistema, todėl Panevėžio kolegija siekia įvairia studentų praktine veikla, taikant inovatyvius verslumo patirties mokymo modelius ir remiantis įmonių patirtimi įtraukti jaunimą į verslo veiklą.

Panevėžio kolegija įgyvendino projektą „Interaktyvus verslumo ugdymas per karjeros valdymą“, kurį finansavo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. Projektu buvo siekiama tobulinti Panevėžio kolegijos studentų verslumo kompetencijas, įgyvendinti pridėtinę vertę kuriančias idėjas ir ekonominį, socialinį bei kūrybinį aktyvumą verslo srityje.

Projekto metu vyko mokymų ciklas „Planuok, Įgyvendink ir Valdyk savo Karjerą“, kuriuos vedė Vadybos studijų krypčių bei turizmo ir laisvalaikio studijų krypties komiteto pirmininkė, lektorė Zita Vadlugienė bei Vadybos ir verslo katedros vedėja, lektorė Laima Unterhauser. Mokymų cikle dalyvavo 30 atrinktų studentų iš 4 studijų krypčių (Biomedicinos, Technologijų, Socialinių mokslų ir Meno). Projekto metu studentai diskutavo įvairiomis temomis: „Karjeros tikslų ir vizijos kūrimas“, „Karjeros sprendimų priėmimas“, „Karjeros plano sudarymas“, „Karjeros įgyvendinimas: asmeninių finansų valdymas, mokymosi proceso valdymas, darbo paieškos proceso valdymas, įsitvirtinimas darbe“, „Karjeros derinimas su kitomis gyvenimo sritimis“, „Verslo idėjos projekto aprašymas“, „Verslo aplinkos analizė ir vertinimas“, „Marketingo veiksmai ir priemonės verslo idėjos įgyvendinimui/pasirinkto produkto populiarinimui“, „Žmogiškųjų, materialiųjų ir finansinių išteklių poreikis verslo idėjos įgyvendinimui“, „Verslo idėjos įgyvendinimo vizualizacija“. Šalia šių temų projekto mokymų metu, lektorės mokė kolegijos studentus geriau pažinti savo vertybes, interesus, stipriąsias  savybes, suprasti verslumo iššūkius ir galimybes, sumažinti baimes priimant svarbius sprendimus karjeros vizijos formavime ir įgyvendinime bei gyvenime.

Studentams ypatingai patiko susitikimas su UAB „RIFAS“ verslo plėtros direktoriumi Tomu Prūsu. Verslininkas atskleidė įdomų požiūrį į tai, kokio darbuotojo verslui reikia šiandien, padrąsino studentus ieškoti asmeninių išskirtinių savybių ir būti smalsiems.

Studentai džiaugėsi, kad projekto mokymų metu kristalizavosi pagrindiniai karjeros siekiai ir jų įgyvendinimo etapai, sustiprėjo suvokimas, kad ir mažiausi kasdieniai žingsniai veda prie didelių gyvenimo pokyčių. Kiekvieno žmogaus idėja, kad ir kokia ji šiandien atrodo neįmanoma, su drąsa ir kantrybe gali būti realizuota.

Apibendrindama mokymus lektorė L. Unterhauser teigė: „projektas buvo naudingas ir prasmingas tuo, kad  leido suburti į vieną būrį, trokštančių pasisemti naujų žinių, kompetencijų, įžvelgiančių naujas galimybes savo karjeroje, veikloje, studentus iš įvairių studijų programų. Tikime, kad mūsų  (L. Unterhauser ir Z. Vadlugienės) mokymai ir pasidalinimas verslia patirtimi leis studentams pasiruošti sklandžiai pereiti iš įprastos saugios mokymosi aplinkos į dinamišką, chaotišką, kupiną iššūkių ir nuožmios konkurencijos darbo pasaulį“.

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE