Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Įvyko tradicinė Kokybės diena

2016-02-02

Vasario 1 d. Kolegijos bendruomenė rinkosi į jau tradiciniu tapusį renginį – kokybės dieną. „Kokybė – etika – pokyčiai“ taip pavadintas šių metų renginys atspindėjo aktualias Kolegijos bendruomenei temas.

Renginio sumanytoja doc.dr. Elvyra Juzėnienė priminė susirinkusiems, kad kokybės diena pasaulyje minima nuo 1990-ųjų. Šią dieną siekiama atkreipti dėmesį į kokybės svarbą kaip esminį veiksnį, nuo kurio priklauso kiekvienos organizacijos augimas ir klestėjimas.

Kolegijos direktoriaus Egidijaus Žukausko iniciatyva į renginį atvyko Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius dr. Vigilijus Sadauskas ir vyriausioji patarėja Kristina Pažusytė. Kontrolierius pristatė tarnybos veiklą bei vedė diskusiją apie akademinės bendruomenės ir kitas akademinės etikos sąvokas, rekomendacijas akademinės etikos kodeksams, tarnyboje atliekamus tyrimus ir priimamus sprendimus. Daug dėmesio skirta plagiajato reiškiniui: kaip jį atpažinti, kuo skiriasi sutaptys nuo plagiajato, kokios yra plagiajato paieškos sistemos.

Kolegijos Akademinės tarybos pirmininkė Laima Unterhauser, skaitydama pranešimą apžvelgė dvejus tarybos veiklos metus. Pirmininkė įvardijo ne tik kas padaryta, bet ir kokie klausimai planuojami nagrinėti ateityje. L. Unterhauser teigimu, akademinė bendruomenė turi ne tik identifikuoti problemas, rasti jų sprendimo būdus, bet ir diskutuoti akademinės kultūros tema, kuri nėra šiaip sau suprantamas reiškinys. „Akademinę kultūrą reikia ugdyti, puoselėti, dėl jos reikia susitarti“, – sakė Kolegijos Akademinės tarybos pirmininkė.

Kolegijos direktoriaus pavaduotojas studijoms doc.dr. Ričardas Kliminskas pristatė pasaulinę praktiką, gerinant aukštojo mokslo kokybę. Pavaduotojas pasidalino žiniomis apie į studentą orientuoto mokymosi svarbą bei jo pritaikymo galimybes Kolegijoje. Doc. dr. E. Juzėnienė informavo, kad atsižvelgiant į 2015 m. patvirtintas naujas Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo nuostatas ir gaires Kolegijoje bus skiriama daugiau domesio studijų programų kokybės valdymui.

Kokybės ir tyrimų skyriaus vadovas Vytautas Paliukas pasidalino gerosios patirties pavyzdžiais apie studijų kokybės valdymą ir užtikrinimą iš pasaulinio IAQ World Quality forumo vykusio 2015 m. rudenį Vengrijoje.

Minint kokybės dieną tradiciškai teikiamos padėkos už pasiektus metų rezultatus susijusius su studijų kokybės užtikrinimu. Šiais metais padėkos įteiktos Socialinių mokslų katedrai bei Pedagoginių studijų krypties komitetui už naują studijų programą Pradinio ugdymo pedagogika ir UAB Rifas už 52 tūkst. Eurų vertės paramą įrengimais, kurie bus naudojami Technologijos mokslų kryptyje studijuojančiųjų praktiniams įgūdžiams ugdyti.

Renginio pabaigoje Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius dr. Vigilijus Sadauskas patarė iš studentų reikalauti tik trijų dalykų – „…..siekite, kad jūsų studentai gebėtų informaciją atsiminti, ją suprasti ir lavinkite jų mąstymą“.

Galimi darbdaviai: