Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Derybos baigėsi sėkmingai: Pasirašyta nauja bendradarbiavimo sutartis

2016-03-18

Tarptautinio tinklo plėtra – vienas iš Panevėžio kolegijos uždavinių įgyvendinant veiklos strategiją, Erasmus+ mainų programą bei nacionalinius tarptautiškumo skatinimo principus. Kolegija turi daugiau nei 50 partnerių užsienyje, kurių dėka studentai, dėstytojai, mokslininkai ir darbuotojai tobulina savo profesines kompetencijas bei susipažįsta su kitų šalių krašto kultūra. Aukštosiose užsienio mokyklose studentai gali studijuoti nuo 3 iki 12 mėnesių, dėstytojai stažuotis arba dėstyti. Užsienio įmonės mielai priima Kolegijos studentus praktikoms, o vėliau derasi ir dėl nuolatinio darbo pasiūlymų.

Kovo 17 dieną Panevėžio kolegijos direktorius E.Žukauskas, Projektų skyriaus vadovė D.Končiuvienė ir Tarptautinių ryšių ir komunikacijos skyriaus vadovė A.Gudgalienė viešėjo Rygoje, kur susitiko su kelių aukštųjų mokyklų atstovais dėl bendradarbiavimo studijų, mokslo, praktikos, projektinės veiklos galimybių ateityje. Susitikta su jau esamais partneriais – Latvijos Universiteto atstovais. Šiuo metu Kolegijos pirmakursė Ugnė viename iš Latvijos Universiteto mokslinių institutų atlieka rinkos tyrimų praktiką. Vizito metu praktikos mentorė Olga Pole supažindino ne tik su instituto veikla, bet ir suorganizavo trumpą ekskursiją po naująjį Latvijos Universiteto gamtos mokslų institutą, kuriame įsikūrusios modernios laboratorijos, šiuolaikinės auditorijos bei biblioteka, skaitykla ir modernios poilsio erdvės. Mokslo institutą pristatė ir plėtros planus pristatė projekto vadovai ir instituto darbuotojai. Tarptautiniai studentai studijuojantys Latvijos Universitete ir jam priklausiančiose kolegijose turi teisę naudotis šio instituto infrastruktūra bei materialine baze.

Panevėžio kolegija išskirtinį dėmesį skiria dviejų mokslo ir studijų krypčių vystymui. Prioritetinėmis sritimis pasirinktos Biomedicinos ir Technologijos mokslų kryptys. Šių sričių plėtra vykdoma per studijų programų tobulinimą, personalo profesinių kompetencijų stiprinimą, infrastruktūros vystymą bei ryšių su užsienio šalimis stiprinimą. Todėl vienas iš pagrindinių vizitų Rygoje buvo susitikti ir užmegzti bendradarbiavimo ryšius su technikos ir biomedicinos mokslo sričių institucijomis.

Kolegijos delegaciją mielai priėmė seniausio ir didžiausio Rygos Technikos Universiteto atstovai Tarptautinių programų departamento direktorius Modris Ozolins ir Tarptautinių ryšių skyriaus vadovė Jolanta Jurevica. Sutarta artimiausioje ateityje pasirašyti Erasmus+ tarpinstitutcinio bendradarbiavimo sutartį, kuri atvers galimybes studentams ir darbutojams vykdyti mainus technologijos mokslų srityje.

Kovo 17 dieną taip pat susitikta su Latvijos universiteto Rigos medicinos kolegijos vadovybe. Mus šiltai priėmė Kolegijos direktorė Astra Bukulite, direktorės pavaduodojai ir tarptautinių ryšių koordinatorė Renate Rumaka. Vizito pabaigoje pasirašyta bendradarbiavimo sutartis, kuri suteiks galimybes vykdyti studentų, dėstytojų ir darbuotojų mainus medicinos srityje.

Planuotas susitikimas su Rygoje veikiančia Stokholmo Ekonomikos aukštąją mokykla dėl objektyvių priežasčių neįvyko, tačiau su atstovais telefonu sutarta dėl susitikimo gegužės mėnesį.

Per paskutinius trejus metus kolegijos studentų ir dėstytojų bei darbuotojų judumo skaičiai auga. Per 2014-2015 mokslo metus dalinėms studijoms ir praktikai išvyko 33 studentai. Šiais mokslo metais tikimasi išleisti apie 40 studentų studijoms ir praktikai pagal Erasmus+ mainų programą ir 15 studentų pagal kitus tarptautinius projektus.

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE