Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

„Keliaukim į asmens higienos šalį“ Nr. 22-657

2016-04-13

Projektą įgyvendina – Panevėžio kolegija

Projektas finansuojamas – Panevėžio miesto savivaldybės

Projekto suma –  1100,00 Eur

Projekto trukmė – 7 mėn. (nuo 2016 m. balandžio mėn. iki lapkričio mėn.)

Projekto tikslas – Įtraukiant vaikų ugdymo įstaigų darbuotojus, tėvus bei Panevėžio kolegijos studentus lavinti ikimokyklinio amžiaus vaikų asmeninius higienos įgūdžius.

Pagrindinės projekto veiklos – seminaro „Vaikų asmens higienos įgūdžių ugdymas“ ikimokyklinio ugdymo įstaigose organizavimas; užsiėmimų tema „Asmens higienos įgūdžių ugdymas“ vykdymas ikimokyklinio ugdymo įstaigose; “ ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikams užsiėmimų „Kaip nugalėti gydymo baimę“ organizavimas; pamokėlės „Kaip ir vasarą nepamiršti išsivalyti dantų“ pravedimas; teorinių ir praktinių užsiėmimų tema ,,Švarios rankos – infekcijos priešas“ organizavimas; piešinių bei kūrybinių darbų konkursas – „Aš – sveikas: prausiuosi, judu, šypsausi“.

Laukiami rezultatai – Planuojama supažindinti 212 vaikų ir jų tėvų, globėjų su asmens higienos reikalavimais, ugdyti ne tik vaikų, bet ir tėvų, globėjų asmens higienos įgūdžius. Tikimąsi, kad ikimokyklinių įstaigų darbuotojai bei vaikų tėvai įgis daugiau patirties ir žinių apie asmens higieną ir galės patys plėtoti asmens higienos bei sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymą namuose, darbe ir t.t. Planuojama projekto metu paruoštas metodines vaizdines priemones naudoti toliau mokant vaikus asmens higienos, ugdant sveiką gyvenseną. Naudojant priemones vedami užsiėmimai vaikams bus vaizdingesni ir įdomesni.

Galimi darbdaviai: