Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

STUDENTŲ DĖMESIUI! Priimami prašymai dėl studijų rėmimo

2016-04-19

Vadovaudamiesi Panevėžio rajono savivaldybės studijų rėmimo komisijos nuostatų, patvirtintų Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T-240, 18 punktu, pranešame, kad 2016 m. gegužės 2–31 d. bus priimami prašymai dėl studijų rėmimo.

                      Pareiškėjas pateikia Savivaldybės administracijai (104 kab.) nustatytos formos prašymą bei šiuos dokumentus:

                      1. Studento pažymėjimo kopiją ir pažymą apie studijas.

                      2. Pažymą apie šeimos sudėtį.

                      3. Pažymas apie šeimos narių pajamas (nuo 2016 m. sausio mėn.) arba Darbo biržos pažymą (jei tėvai bedarbiai).

                      4. Tėvų (rūpintojų) senatvės pensininko, neįgaliojo pažymėjimo kopijas ir pažymas apie pensijas bei šeimos narių pašalpas.

                      5. Pažymą apie brolių ar seserų mokymąsi.

                      6. Asmens tapatybės dokumento kopiją.

                      7. Pažymą ir mokėjimo nurodymą apie įmoką už studijas.

                      8. Kitus dokumentus, rodančius tinkamumą paramai gauti (tėvai išsituokę, vienas iš tėvų neteikia išlaikymo, individualios veiklos užmokestį, studento mokesčio už gyvenamąją vietą sąskaitas faktūras ir mokėjimo kvitus, kelionės bilietus ir kt.).

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE