Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Projekto „Keliaukim į asmens higienos šalį“ veiklos darželiuose

2016-04-26

Toliau sėkmingai vykdomas Panevėžio miesto savivaldybės finansuojamas projektas „Keliaukim į asmens higienos šalį“ Nr. 22-657. Lopšelių-darželių tėvams pravesti 5 seminarai vaikų asmens higienos temomis, paaiškinta kaip tinkamai rūpintis vaiko sveikata, dantų priežiūra, pristatytas tolimesnis projekto vykdymo planas. Pradėta vykdyti tėvų apklausa apie vaikų asmens higienos įgūdžių ugdymą, išdalinti informaciniai lankstinukai tėvams apie tai, kaip tinkamai prižiūrėti vaikų dantis.

Susitikimai su priešmokyklinių grupių vaikų tėvais įvyko lopšelyje-darželyje „Vaikystė“ – 2 susitikimai, lopšeliuose-darželiuose „Kastytis“, „Jūratė“ ir Kastyčio Ramanausko lopšelyje-darželyje – po vieną susitikimą. Dar laukia susitikimas su lopšelio-darželio „Sigutė“ auklėtinių tėvais.

Nuo gegužės mėn. 2 iki 27 dienos Panevėžio kolegijos burnos higienos studijų programos studentai praktiką atliks šiose ikimokyklinėse ugdymo įstaigose ir mokys vaikus tinamų asmens higienos įgūdžių. Vaikams numatyta ekskursija į Panevėžio kolegijos praktinio mokymo centrą, kurios tema „Kaip nugalėti gydymo baimę“.

Galimi darbdaviai: