Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Ikimokyklinio ugdymo pedagogikos studijų programos studentų praktika lopšelyje-darželyje „Vaikystė“

2016-04-26

Panevėžio kolegijos Ikimokyklinio ugdymo pedagogikos studijų programos studentai lopšelyje-darželyje „Vaikystė“ atlieka „Integruotą praktiką ikimokyklinio ugdymo grupėse“ ir džiaugiasi auklėtojų bei administracijos pagalba, konsultavimu, draugiškais tarpusavio santykiais.

2016-04-20 pirmakursiai ir antrakursiai, vadovaujami praktinio mokymo vadovės Marijos Tonkuvienės, dalyvavo edukacinėje išvykoje į Panevėžio lopšelį-darželį „Vaikystė“.

Studentai susipažino su įstaiga, jos specifika, stebėjo veiklas spec. paskirties grupėse, skirtose vaikams, turintiems kompleksinę negalią.

Įstaigos direktorė Valerija Dorošenkienė pasidalino mintimis apie specialiųjų poreikių vaikų integravimą į bendrojo ugdymo grupes, aprodė kabinetus, kuriuose su ugdytiniais dirba specialistai.

Dėkojame už nuoširdų bendradrabiavimą.

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE