Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Pristatytas knygos „Kelias nuo Mokytojų seminarijos iki Panevėžio kolegijos“ maketas

2016-05-03

Panevėžio kolegijos biblioteka aktyviai įsijungė į Nacionalinę bibliotekų savaitę, kuri vyko balandžio 25-29 dienomis. Savaitės renginių ciklas buvo vainikuotas balandžio 28 d. vykusiu renginiu-diskusija ,,Rengiu knygą – kokią ir kaip?“ Dalyvavo ne tik kolegijos bendruomenė, bet ir miesto kultūros įstaigų atstovai. Į renginį atvyko ir žodį tarė naujasis kolegijos direktorius dr. Gediminas Sargūnas. Buvo aptartos šiuolaikinės knygų leidybos tendencijos, pristatyta neseniai dienos šviesą išvydusi knyga „Manikūnų krašto takais“, kurios viena iš sudarytojų – Panevėžio kolegijos socialinio darbo studijų programos studentė Gitana Pučkienė, bei pristatytas Panevėžio kolegijos kartu su Komunikacijos centru ,,Kalba. Knyga. Kūryba“ parengtos knygos ,,Kelias nuo Mokytojų seminarijos iki Panevėžio kolegijos“ maketas.
,,Tarnaujame savo bendruomenės tikslams, tačiau esame ir bibliotekininkų bendruomenės dalis, todėl solidarizuodamiesi su Lietuvos bibliotekininkų draugija, kasmet įsijungiame į Nacionalinę bibliotekų savaitę, kuri šiemet neeilinė, nes 2016-ieji – Bibliotekų metai.
Bibliotekų savaitės šūkis atkartoja Bibliotekų metų šūkį „Stiprios bibliotekos – stipri visuomenė,” –
sakė bibliotekos vedėja Vilija Raubienė. Ji pažymėjo, jog šiai progai paminėti Centrinėje bibliotekoje buvo surengta knygų paroda ,,Žinokim. Pažinkim. Keliaukim…“ , bibliotekos filiale (Klaipėdos g. 29) – ,,Medikas – ne profesija, o pašaukimas“. Taip pat kolegijos dėstytojai ir studentai buvo pakviesti į paskaitą apie Lietuvos virtualią biblioteką. Su šios bibliotekos galimybėmis supažindino Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Informacinių paslaugų skyriaus vedėja Gitana Užkurėlienė.
Pristatydama leidybai parengtą knygos ,,Kelias nuo Mokytojų seminarijos iki Panevėžio kolegijos“ maketą. V. Raubienė pažymėjo, jog idėja išleisti tokią knygą kilo po praėjusių metų gegužės 8 d. kolegijoje vykusios konferencijos ,, Panevėžio mokytojų seminarijos reikšmė miesto kultūrai: tradicijos ir šiandiena“, kuri buvo skirta ne tik prisiminti ir atskleisti istorinį mokytojų seminarijos ir vėliau veikusių pedagoginių mokyklų paveldą, bet ir šių dienų pedagogų rengimo aktualijoms. Viena iš sudedamųjų praėjusių metų konferencijos dalių buvo ir tądien pristatyta paroda, skirta Panevėžio mokytojų seminarijos pirmosios pilnos laidos (1925 m.) 90-mečiui. Praėjusių metų konferencijos šiųmetis produktas – spaudai parengtos solidžios knygos maketas. Sumanymas iš pradžių buvęs kuklus – tikėtasi, jog turima medžiaga (istorinė ir atspindinti šių dienų pedagogų rengimo aktualijas, kuri buvo aptarta konferencijoje) tilps į du šimtus puslapių. Tačiau, kai į knygos rengimo darbus įsijungė Komunikacijos centro ,,Kalba. Knyga. Kūryba“ vadovė Lionė Lapinskienė, medžiaga plėtėsi, knyga išaugo iki 400 puslapių. ,,Panevėžio kolegijos istorija įvairialypė. Knygoje apžvelgti visi pedagogų rengimo Panevėžyje etapai. Atsivėrė daugybės žmonių, kurie buvo pasklidę po visą Lietuvą ir užsienį likimai ir veikla. Į būsimą knygą sugulė apie 340 vertingų nuotraukų iš Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės- Bitės viešosios bibliotekos, Kraštotyros muziejaus, privačių asmenų fondų. Dauguma jų bus publikuojamos pirmą kartą,“ – sakė V. Raubienė.
Sveikinimo žodį taręs naujasis kolegijos direktorius Gediminas Sargūnas, pasidžiaugė, kad kolegija, kaip vienintelė regione savarankiška aukštoji mokykla prisideda prie visuomenės ir bibliotekos stiprinimo, stengdamasi įdėti savo indėlį. Kalbėdamas apie leidybai parengta solidų leidinį jis akcentavo, kad tai didelę vertę turinti knyga, kurios vien parengimas atsiėjo penkis tūkstančius eurų. Tam, kad ji išvystų dienos šviesą, ieškoma rėmėjų.
Kolegijos direktorius išsakęs padėkos žodžius knygos sumanytojai ir vienai iš jos sudarytojų, bibliotekos vedėjai V. Raubienei, pažymėjo, jog kolegijos vadovybės uždavinys, jog šis įstaigą reprezentuojantis ir švietimo bei kultūros istorijai aktualus leidinys išeitų dideliu tiražu.
Apie knygos leidybos tendencijas, autoriaus, sudarytojo bei leidėjo etikos ir atsakomybės problemas išsamų pranešimą skaičiusi Komunikacijos centro ,,Kalba. Knyga. Kūryba“ vadovė Lionė Lapinskienė taip pat džiaugėsi, kad balandžio pabaiga kasmet tampa didele dvasine visuomenės švente prie kurios prisideda ir kolegijos biblioteka. Ji sveikino kolegiją už gražias pastangas tapti vienu iš kultūros- šviečiamųjų centrų mieste.

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE