Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Aukštaitijos savišvietos akademijos klausytojai užbaigė Mokslo metus

2016-05-24

Gegužės 23 d. Aukštaitijos savišvietos akademijos klausytojai rinkosi į didžiąją kolegijos salę paminėti mokslo metų pabaigą. Apie kolegijos misiją užtikrinti mokymosi visą gyvenimą principą kalbėjo tiek patys akademijos klausytojai, tiek dėstytojai, tiek ir kolegijos darbuotojai. Akademijos klausytojai susirinkusiems pristatė dvi muzikines programas. Moterų ansamblis „Sonorum“ vadovaujamas ilgametės kolegijos bičiulės V. Mikalausko menų gimnazijos direktorės Emilijos Kriščiūnaitės nustebino visus įvairiapusiu repertuaru. Moterys atliko lietuvių liaudies dainas, promoginės ir klasikinės muzikos kūrinius. Kolegijos lektorės Daivos Andriūnienės  vadovaujamas moterų ansamblis džiugino populiariomis melodijomis, o muzikinę programą užbaigė Aukštaitijos savišvietos himnu, kurį giedojo visa salė. Viso renginio metu buvo demonstruojamos nuotraukos, kuriose atsispindėjo akademijos klausytojų visų metų veiklos rezultatai. Šventę vainiko akademijos kuratorės Antaninos Valickienės kalba bei pažymėjimų dėstytojams įteikimo ceremonija.

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE