Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

11- oji Hanse –Parlamento ir Baltijos jūros akademijos konferencija Hamburge

2016-05-26

Gegužės 17-19 dienomis Hamburge vyko11-oji Hanse –Parlamento ir Baltijos jūros akademijos konferencija, skirta žiedinei ekonomikai bei darbu pagrįstam mokymuisi apibendrinti.
Konferencijos metu buvo plačiai nagrinėjama inovatyvi aplinkosaugos strategija „C2C“ ir jos diegimo įvairiose Europos įmonėse patirtis bei žiedinės ekonomikos darnus vystymasis mažose ir vidutinėse įmonėse.
Antroji konferencijos diena buvo skirta dualinio mokymosi ir probleminio jaunimo integracijos į darbo rinką problemoms. Konferencijos metu pranešimą apie jaunų žmonių integraciją į profesinį mokymąsi ir darbo rinką skaitė Panevėžio kolegijos lektorius Egidijus Žukauskas.
Konferencijos metu buvo renkamos idėjos bei pristatomi planuojami projektai.
Konferencijos metu vyko ir vykdomų projektų darbo grupių susitikimai. Panevėžio kolegija kartu su Baltijos jūros akademija vykdo projektą „Dualinis profesinis mokymas kvalifikacijai įgyti ir jaunų žmonių integracijos bei inovacijų darbovietėse plėtra“. Panevėžio kolegijos projekto darbo grupės vadovas direktoriaus pavaduotojas studijoms dr. Ričardas Kliminskas pristatė projekto įgyvendinimo eigą, aptarė tarpinės ataskaitos rezultatus.

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE