Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Laimėtas mokslo projektas „Pedagogų rengimo Panevėžyje istoriniai – patriotiniai aspektai“

2016-07-19

2016 m. liepos 8 d. buvo pasirašyta sutartis tarp Panevėžio miesto savivaldybės administracijos, atstovaujamos administracijos direktoriaus Tomo Juknos, ir Panevėžio kolegijos, atstovaujamos direktoriaus dr. Gedimino Sargūno, dėl projekto „Pedagogų rengimo Panevėžyje istoriniai – patriotiniai aspektai“, finansavimo.

Projektas, kurį remia Panevėžio miesto savivaldybė, yra skirtas Panevėžio ir kitų miestų pedagogams, akademinėms bendruomenėms, švietimo ir ugdymo studijų krypčių studentams, švietimo ir kultūros istorijos tyrinėtojams, muziejininkams, bibliotekininkams, kraštotyrininkams bei Panevėžio ir kitų šalies regionų gyventojams.

Projekto „Pedagogų rengimo Panevėžyje istoriniai – patriotiniai aspektai“ tikslas – empirinio tyrimo metu surinkti istorinę bei statistinę medžiagą, autentiškus duomenis apie Panevėžyje veikusią Mokytojų seminariją bei kitas pedagogų rengimo institucijas ir išleisti knygą „Kelias nuo Mokytojų seminarijos iki Panevėžio kolegijos, nušviečiančią iki šiol beveik nenagrinėtą pedagogų rengimo raidą Panevėžyje (1872-2015).

Tikslui pasiekti keliami šie uždaviniai:

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE