Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Mokslo projektas „IV tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Mokslo ir studijų tendencijos globalizacijos sąlygomis““

2016-07-19

Projektą įgyvendina – Panevėžio kolegija

Projektas finansuojamas – Panevėžio miesto savivaldybės administracijos

Projekto suma –  1140,00 Eur

Projekto trukmė – nuo 2016 m. liepos mėn. iki 2016 m. gruodžio mėn.

Projekto tikslas – Organizuoti tarptautinę mokslinę –praktinę konferenciją „Mokslo ir studijų tendencijos globalizacijos sąlygomis“, siekiant plėtoti mokslo taikomosios veiklos rezultatų pritaikomumą ir sklaidą, globalizacijos sąlygomis Panevėžio mieste ir  Panevėžio regione.

Projekto uždaviniai:

Laukiami rezultatai – Suorganizuota ir įgyvendinta IV-oji tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Mokslo ir studijų tendencijos globalizacijos sąlygomis“ (ne mažiau kaip 30 pranešėjų), 100 konferencijos dalyvių bei parengtas ir išleistas mokslo darbų leidinys „Taikomieji tyrimai studijose ir praktikoje“, (50-80 psl., 10-15 mokslinių publikacijų).

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE