Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Mokslo projektas „Pedagogų rengimo Panevėžyje istoriniai – patriotiniai aspektai“

2016-07-19

Projektą įgyvendina – Panevėžio kolegija

Projektas finansuojamas – Panevėžio miesto savivaldybės administracijos

Projekto suma –  3660,00 Eur

Projekto trukmė – nuo 2015 m. gegužės mėn. iki 2016 m. gruodžio mėn.

Projekto tikslas – empirinio tyrimo metu surinkti istorinę bei statistinę medžiagą, autentiškus duomenis apie Panevėžyje veikusią Mokytojų seminariją bei kitas pedagogų rengimo institucijas ir išleisti knygą „Kelias nuo Mokytojų seminarijos iki Panevėžio kolegijos, nušviečiančią iki šiol beveik nenagrinėtą pedagogų rengimo raidą Panevėžyje (1872-2015).

Projekto uždaviniai:

Laukiami rezultatai – Planuojama surinkti autentišką informaciją, nušviečiančią iki šiol beveik nenagrinėtą pedagogų rengimo raidą Panevėžyje (1872-2015) kaip išskirtinį Panevėžio nematerialios kultūros paveldą, pateikti naujus faktus apie Panevėžyje dirbusių ar studijavusių pedagogų sąsajas su Lietuvos nepriklausomybės kovomis ir jų pilietiškumą ir patriotinę veiklą tarpukario, antrojo pasaulinio karo ir pokario laikotarpiais bei išleisti knygą „kelias nuo Mokytojų seminarijos iki Panevėžio kolegijos“.

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE