Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Vargonų festivalis

2016-07-21

„XVII-asis tarptautinis vargonų muzikos festivalis, skirtas čekų muzikui, pedagogui, vargonininkui Rudolfui Lymanui“ Nr. S/MUZ – 124 (6.22)/2016

Projektą įgyvendina – Panevėžio kolegija

Projektas finansuojamas – Lietuvos kultūros taryba

Projekto suma –  1500,00 Eur

Projekto trukmė – nuo 2016 m. balandžio mėn. iki 2016 m. spalio mėn.

Projekto tikslas – Projekto tikslas – populiarinti kultūros puoselėjimą regionuose, rengiant
XVII-ąjį tarptautinį vargonų muzikos festivalį, skirtą čekų muzikui, pedagogui, vargonininkui Rudolfui Lymanui.

Projekto uždaviniai:

Laukiami rezultatai – Festivalio metu planuojami 4 koncertai, seminaras bei kita kultūrinė veikla. Planuojama pritraukti iki 2000 festivalio lankytojų.

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE