Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Rokiškyje – gaudžia vargonai

2016-09-22

Tradicinis, tarptautinis XVII-asis vargonų muzikos festivalis skirtas čekų muzikui, vargonininkui, pedagogui Rudolfui Lymanui prasidėjo Rokiškio miesto 517-ojo gimtadienio dieną. Rugsėjo 22-ąją Panevėžio kolegijos padalinyje, Rokiškyje, vyksta seminaras „Kūno valdymas ir muzikinė raiška“, kurį veda šeimyninis lektorių duetas, mama ir sūnus, Lietuvos muzikos akademijos profesorė Virginija Survilaitė ir Kiolno muzikos ir šokio akademijos absolventas, o šiuo metu Lietuvos muzikos akademijos doktorantas Vytenis Gurstis. Po seminaro, 16 val., vargonininkė V. Survilaitė ir fleitininkas V. Gurstis koncertuos Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto bažnyčioje.

 

2000-2001 m.  festivalį organizavo Rokiškio aukštesnioji pedagogikos mokykla, o nuo 2002 metų – Panevėžio kolegijos Rokiškio filialas. Mėnesio trukmės festivalį remia ir globoja Čekijos Respublikos Ambasada Lietuvoje, Rokiškio rajono savivaldybė, Lietuvos kultūros taryba bei vietos verslininkai.

 

1883 m. R. Lymanas, sudaręs sutartį su grafais, Rokiškyje įkūrė grafų Tyzenhauzų ir Psezdzeskių vargonininkų ir giedojimo mokyklą, turėjusią nemažos įtakos šalies muzikinės kultūros ugdymui. Šioje mokykloje mokėsi tokie garsūs muzikai kaip Juozas Gruodis, Juozas Tallat-Kelpša, Mikas Petrauskas, Juozas Katelė ir kiti.

 

Čekų muzikas, pedagogas, vargonininkas, gyvenęs ir dirbęs Rokiškyje, paliko ryškų pėdsaką Lietuvos ir ypač Rokiškio muzikinės kultūros metraštyje. Puoselėti vargonų muzikos tradiciją perėmęs Panevėžio kolegijos Rokiškio filialas, neabejoja, kad tiek vargonininkų rengimas Panevėžio kolegijoje, tiek ir vargonų muzikos festivalis visada bus vienos iš esminių ir išskirtinių aspektų garsinančių ne tik Rokiškio miestą, Panevėžio kolegiją, bet ir Lietuvą. Anot menotyros mokslų daktaro ir vargonų meistro Girėno Povilionio vargonų reikšmė visuomenei yra akivaizdi. G. Povilionis sako jog ,,Lietuvoje vargonai yra tikriausiai  vienintelis instrumentas, vienijantis skirtingų luomų, amžių, religinių pažiūrų žmones. Tai vienas iš nedaugelio instrumentų, kurio garsams buvo leista gausti po bažnyčių skliautais. Juk būtent vargonai nuo seno formavo tiek kaimo, tiek miesto gyventojų profesionaliojo muzikos meno skonį, o šių instrumentų mecenavimas buvo daugelio didikų pasididžiavimo ir garbės reikalas.“

 

XVII-ojo tarptautinio vargonų muzikos festivalio, skirto čekų muzikui, pedagogui, vargonininkui Rudolfui Lymanui programa:

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE