Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Trečio kurso studentų ir 2016 m. kolegiją baigusių absolventų dėmesiui! Prasidėjo studijų kainos kompensavimo procesas. Visą informaciją rasite čia

2016-10-20


Informuojame, kad Vadovaujantis Už studijas sumokėtos kainos kompensavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos    Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1504, Panevėžio kolegija sudarė Valstybės nefinansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusių asmenų, kuriems siūloma kompensuoti už studijas sumokėtą kainą, sąrašą. Savo vietą kompensavimo eilėje galite sužinoti fakultetuose arba Studijų, karjeros ir užimtumo centre Laisvės a. 23 110 kabinete, tel. (8 45) 460 590 arba el. paštu dalia.urboniene@panko.lt.

Teisės aktai, reglamentuojantys už studijas sumokėtos kainos kompensavimo tvarką:

Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas

Už studijas sumokėtos kainos kompensavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1504

2014 m. gruodžio 18 d. įsakymas Nr. V1-75 „Dėl Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2010 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. V1-84 „Dėl už studijas sumokėtos kainos kompensavimo nuostatų, dokumentų formųir prašymo išmokėti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją formos patvirtinimo” pakeitimo”

Už studijas sumokėtos kainos kompensavimo nuostatai, patvirtinti Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2010 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. V1- 84

https://panko.lt/studijuojantiems/studijos/uz-studijas-sumoketos-kainos-kompensavimas/

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE