Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Paulius Greičiūnas – naujas Panevėžio kolegijos Tarybos narys

2016-10-21

2016-10-18 Panevėžio kolegijos Tarybos nario pareigas pradėjo eiti Paulius Greičiūnas, IS-15 grupės studentas. Jį į Panevėžio kolegiją delegavo Panevėžio kolegijos studentų atstovybė. Paulius yra Studentų mokslinės draugijos pirmininkas. Pradėdamas eiti pareigas Paulius Greičiūnas pasirašė įsipareigojimą vadovautis Panevėžio kolegijos ir visuomenės interesais, sąžiningai atlikti Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatyme, Kolegijos Statute nustatytas funkcijas.

 

Galimi darbdaviai: