Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Naujuosius mokslo metus pradėjo gausus būrys Aukštaitijos Savišvietos Akademijos klausytojų

2016-10-27

Spalio 26 d. Panevėžio kolegijoje prasidėjo dar vieni naujieji mokslo metai. Šįkart su nauja pradžia buvo pasveikinti Aukštaitijos Savišvietos Akademijos klausytojai. Septintus metus organizuojamas senjorų švietimas nepraranda populiarumo pozicijų. Kad žmogus siekia mokytis visą gyvenimą, liudijo pilnutėlė Kolegijos aktų salė. Šventinę nuotaiką kūrė iš Akademijos klausytojų suburtas vokalinis ansamblis, kuris vadovaujamas kolegijos lektorės Daivos Andriūnienės, atliko Aukštaitijos Savišvietos Akademijos himną. Kolegijos direktorius dr. Gediminas Sargūnas pasveikino susirinkusiuosius uždegančia kalba, o Mokslo taikomosios veiklos ir neformalaus švietimo skyriaus vadovas Vytautas Paliukas bei Akademijos veiklą kuruojanti dėstytoja Antanina Valickienė pristatė Akademijos 2016-2017 mokslo metų veiklos gaires.
Šiais mokslo metais senjorams yra siūloma daugiau kaip 25 programos. Bus mokamasi menų, kalbų ir kultūros, sveikatos, technologijų, visuomenės raidos ir ekonomikos bei teisės sričių dalykų. Su senjorais dirbs 27 Kolegijos lektoriai, kurie ne tik patys ves paskaitas ir užsiėmimus, bet ir organizuos susitikimus su kviestiniais lektoriais.

Galimi darbdaviai: