Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Studijų kokybės vertinimo centro vadovų vizitas

2016-12-19

2016 m. gruodžio 16 d.  kolegijoje svečiavosi Studijų kokybės vertinimo centro direktorė Nora Skaburskienė ir direktorės pavaduotoja  Aurelija Valeikienė. Direktorės pavaduotoja pristatė naujas Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo gaires ir nuostatas (ESG). Nors šis dokumentas yra rekomendacinio pobūdžio, tačiau Mokslo ir studijų įstatymas suteikia jam privalomą statusą ir visos aukštosios mokyklos privalo juo vadovautis.
SKVC direktorė skaitė pranešimą apie Institucinio vertinimo Lietuvoje rezultatus ir rekomendacijas. Buvo palyginti universitetų ir kolegijų veiklos vertinimo rezultatai, paliestos visos vertinimo sritys, išskirti gerosios praktikos pavyzdžiai. Išgirdome pagrindines tobulintinas sritis, pagrindinius ekspertų pastebėjimus būdingus daugumai aukštųjų mokyklų.
SKVC vadovės kolegijos bendruomenei patarė kaip pasiruošti studijų programų vertinimui, paaiškino ekspertų grupių sudarymo principus bei užsienio ekspertų patirties ir sąsajų su Europos aukštojo mokslo reglamentavimu aspektus. Diskusijos praėjo geranoriškoje atmosferoje ir buvo abipusiai naudingos.
Esame dėkingi Studijų kokybės vertinimo centro direktorei ir pavaduotojai, kad nežiūrint į didelį užimtumą ir įtemptą darbo grafiką, atvyko į susitikimą su Panevėžio kolegijos akademiniu personalu, vadovais, kurių darbas susijęs su studijų programų bei instituciniu vertinimu.

Informaciją parengė vadovybės atstovė kokybei dr. Elvyra Juzėnienė

Galimi darbdaviai: