Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Nuolatinę privalomą pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių studentų dėmesiui!

2017-01-16

Kviečiame Jus nuo 2017 m. sausio 16 d. iki 2016 m. sausio 30 d. atvykti į kolegijos Studijų, karjeros ir užimtumo centrą (Laisvės a. 23, 117  kab.) ir pranešti apie atliktą nuolatinę privalomąja pradinę karo tarnybą ar baigtus bazinius karinius mokymus bei pateikti tai liudijančius dokumentus, kad galėtumėte pretenduoti į dalies sumokėtos studijų kainos kompensavimą.

 

Kas gali pretenduoti į už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimą?

Teisę į sumokėtos už studijas kainos dalies kompensavimą turi asmenys po 2011 m. rugsėjo 1 dienos nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikę ar bazinius karinius mokymus baigę ir:

Kas kiek laiko yra skiriama už studijas sumokėtos kainos dalies kompensacija?

Kompensuojama yra vieną kartą metuose, pavasario semestre. Pasibaigus:

Kokia suma yra kompensuojama?

 

Ar reikia rašyti prašymą, norint gauti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją? Kokius dokumentus pristatyti?

 

SVARBU!!! Studijas baigęs asmuo, siekiantis gauti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją, nuo sausio 5 iki vasario 10 d. (įskaitytinai) privalo per informacinę sistemą PARAMA pateikti Fondo direktoriaus nustatytos formos prašymą skirti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją (instrukciją, kaip užpildyti prašymą rasite čia). Kartu su prašymu (nebent fondas nurodo kitaip) asmuo privalo pateikti:

Smulkesnė informacija: http://vsf.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kompensavimas-karo-tarnyba-atlikusiems

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE