Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Lietuvos kolegijų bibliotekų asociacijos (LKBA) centru ir toliau lieka Panevėžio kolegijos biblioteka

2017-02-14

Vasario 10 d. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos Technikos ir dizaino fakulteto bibliotekoje (Olandų g. 16, Vilniuje) vyko ataskaitinis-rinkiminis Lietuvos kolegijų bibliotekų asociacijos (LKBA), vienijančios 12-os Lietuvos kolegijų bibliotekas, susirinkimas. Jame dalyvavo atstovės iš 11-os Lietuvos kolegijų, įsikūrusių Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Utenoje, Alytuje, Panevėžyje, bibliotekų. Svarbiausias susirinkimo akcentai buvo atsiskaityti už 2016-ųjų metų darbus, aptarti tolesnės trejų metų veiklos gaires, išsirinkti naujus asociacijos valdymo organus ateinantiesiems trejiems metams.
2014-2016 m. LKBA pirmininkės pareigas ėjo Panevėžio kolegijos bibliotekos vedėja Vilija Raubienė, Panevėžio kolegijoje buvo registruota ir LKBA centrinė būstinė.
LKBA visuotiniame susirinkime pirmininkė Vilija Raubienė atsiskaitė kolegėms už 2016 m. LKBA veiklą. Susirinkime taip pat dalyvavo eLABa konsorciumo atstovas Linas Salelionis ir VGTU leidyklos „Technika“ direktorė Eleonora Dagienė. Jų pranešimai buvo labai naudingi vis daugiau su elektroniniais bibliotekų ištekliais tenkančioms dirbti kolegijų bibliotekų darbuotojoms. Susirinkime buvo renkamas naujasis LKBA pirmininkas ateinančių trejų metų (2017-2019) kadencijai. LKBA vairas vienbalsiai dar kartą buvo patikėtas Panevėžio kolegijos bibliotekos vedėjai Vilijai Raubienei. Patvirtinta ir ta pati LKBA tarybos sudėtis. Į LKBA tarybą įeis atstovės iš Klaipėdos valstybinės, Kauno, Vilniaus technologijų ir dizaino bei Utenos kolegijų. LKBA revizore antrai kadencijai perrinkta Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos bibliotekos vedėja Rima Stasytienė.

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE