Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Kompetencijų pripažinimas

Neformaliojo švietimo sistemoje ir savarankiškai mokantis įgytų kompetencijų pripažinimo sistema skirta asmenims, įgijusiems žinių ir įgūdžių neakademinėje aplinkoje ir siekiantiems, kad jie būtų formaliai įvertinti, pripažinti koleginių studijų rezultatais ir liudijami aukštosios mokyklos išduotu pažymėjimu apie suteiktus studijų kreditus.

Asmenims, turintiems tokį pažymėjimą ir pradėjusiems studijuoti Panevėžio kolegijoje, nebereikia studijuoti pripažintų dalykų – sutaupoma ir laiko, ir pinigų.

Vertinamos kompetencijos gali būti įgytos:

Atsisiųsti: PANEVĖŽIO KOLEGIJOS NEFORMALIUOJU IR SAVIŠVIETOS BŪDU ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ ĮVERTINIMO IR PRIPAŽINIMO TVARKOS APRAŠAS

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE