Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

STUDENTŲ, TURINČIŲ NEGALIĄ, DĖMESIUI!!!

2017-03-08

Vasario 1-ąją Valstybiniame studijų fonde pradeda veikti nauja elektroninė paslauga, skirta studentų, turinčių negalią, paraiškų pildymui tikslinėms išmokoms gauti.

Šią paslaugą Fondas įdiegė savo informacinėje sistemoje (IS „Parama“), siekdamas supaprastinti ir palengvinti prašymų dėl tikslinių išmokų priėmimo tvarką. Tad pavasario semestre, nuo š.m. vasario 1 iki kovo 16 dienos, studentai, teisės aktų nustatyta tvarka galintys pretenduoti į tikslinę išmoką, prašymus ir dokumentus dėl jos teiks ne aukštajai mokyklai, kurioje studijuoja, o elektroniniu būdu Fondo internetinėje svetainėje http://vsf.lrv.lt, banko, kurio elektroninėmis paslaugomis naudojasi, prisijungimo duomenų pagalba, rinkdamiesi „Elektronines paslaugas“, „Tikslinė išmoka“, pildydami formą „Tikslinė išmoka, 2017 m. pavasario semestras“.

Nepraleiskite galimybės elektroniniu būdu pateikti paraišką tikslinei išmokai gauti!

https://vsf.lrv.lt/lt/projektas-neigaliesiems-studentams-studiju-prieinamumo-didinimas/tikslines-ismokos-1/tikslines-ismokos

Daugiau informacijos suteiks:

Vyriausioji specialistė
Viktorija Vigėlienė
+370 5 264 7153,
el. p. viktorija.vigeliene@vsf.lt

Kolegijos Studijų, karjeros ir užimtumo centro konsultantė
Edita Kriukaitė
+370 607 96156,
edita.kriukaite@panko.lt

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE