Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Finansinės ataskaitos 2017 m.

2017-03-31

Atsisiųsti: Valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 2017 metais ataskaita

Atsisiųsti: 2017 metų pajamų ir išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos

Atsisiųsti: Metinės finansinės ataskaitos 2017 m. gruodžio 31 d.

Atsisiųsti: Metinės biudžeto vykdymo ataskaitos 2017 m. gruodžio 31 d.

Atsisiųsti: Ketvirtinės finansinės ataskaitos 2017 m. rugsėjo 30 d.

Atsisiųsti: 2017 m. rugsėjo 30 d. ketvirtinės biudžeto vykdymo ataskaitos

Atsisiųsti: Ketvirtinės finansinės ataskaitos 2017 m. birželio 30 d.

Atsisiųsti: Ketvirtinės finansinės ataskaitos 2017 m. kovo 31 d.

Atsisiųsti: 2017 metų pajamų už studijas ir kitas teikiamas paslaugas programos pajamų ir išlaidų sąmatos

Atsisiųsti: 2017 m. kovo 31 d. ketvirtinės biudžeto vykdymo ataskaitos

Atsisiųsti: 2017 m. birželio 30 d. ketvirtines biudžeto vykdymo ataskaitos

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE