Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

PANEVĖŽIO KOLEGIJAI TARPTAUTINIS KOKYBĖS SERTIFIKATAS

2017-06-08

Sveikiname visą bendruomenę – Panevėžio Kolegijai įteiktas tarptautinis sertifikatas, patvirtinantis, kad Kolegijos aukštojo mokslo studijos, neformalusis švietimas ir kita veikla atitinka tarptautinio ISO 9001:2015 standarto reikalavimus!
Kolegijoje 2017 m. gegužės 17 d. vyko nepriklausomos tarptautinės Suomijos sertifikavimo įstaigos DNV-GL Certification OY/AB auditas, kuris tikrino ar kolegijos vykdomos veiklos ir kokybės vadybos sistema atitinka tarptautinio ISO 9001:2015 standarto reikalavimus.
Audito išvada – Kolegijos veikla atitinka ISO 9001:2015 standarto reikalavimus, pritaikytus aukštajam mokslui ir yra orientuota į savo pagrindinių klientų – studentų ir kitų suinteresuotų šalių poreikių tenkinimą. Aukštojoje mokykloje nuolat ieškoma naujovių ir tobulinami procesai. Audito ataskaitoje ypač pabrėžiami teigiami požymiai: aukšta Kolegijos darbuotojų kompetencija, susitelkimas įgyvendinant išsikeltus tikslus, gerų tarpusavio santykių palaikymas. Pažymėtinas ypatingas dėmesys, skirtas strateginiam planavimui – apibrėžta Kolegijos vizija, nustatyti strateginiai tikslai, rodikliai ir įgyvendintas lyderystės principas.
Audito metu nebuvo fiksuota neatitikčių kokybės vadybos sistemos reikalavimams – pasiūlyta tik keletas gerinimo galimybių. Viena iš jų – spręsti dėl poreikio aiškiau apibrėžti studentų atsakomybę ir galimybes komunikuojant į išorę su Kolegijos veikla susijusią informaciją. Atsižvelgiant ir įvertinant pokyčius technologijose ir žmonių elgsenoje, peržiūrėti akademinės etikos kodeksą ir kitus studentų elgesį ir atsakomybę reglamentuojančius dokumentus.
Dėkojame visiems už darbą, supratimą ir palaikymą nuolat tobulinant kokybės vadybos sistemą ir siekiant svarbiausio tikslo – studentų poreikių ir lūkesčių patenkinimo!

Vadovybės atstovė kokybei dr. Elvyra Juzėnienė

Atsisiųsti: Kokybės sertifikatas

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE