Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Nauja studijų programa „Kelių inžinerija“

2017-06-19

2017 m. birželio pirmosiomis dienomis įregistruota nauja Panevėžio kolegijos studijų programa – Kelių inžinerija. Programos tikslas – parengti specialistą, gebantį organizuoti ir techniškai vadovauti atliekant kelių statybos ir remonto darbus, taikyti optimalius ir saugius darbų vykdymo būdus, rengti nesudėtingus kelių ir kelio statinių projektus, palaikyti savo profesinę kompetenciją mokantis visą gyvenimą.
Studijų programa parengta ir bus vykdoma bendradarbiaujant Panevėžio kolegijai, AB „Panevėžio keliai“ ir Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos.
Programa priskirta Statybos inžinerijos studijų krypčiai, jos absolventams suteikiamas Inžinerijos mokslų profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis. Studijų programos apimtis – 180 kreditų (4800 valandų). Nuolatinės studijos vyks trejus metus, ištęstinės – ketverius. Daugiau kaip trečdalis viso studijų laiko skiriama praktiniam mokymui (praktikumai kolegijos laboratorijose, mokomosios praktikos, profesinės veiklos praktikos įmonėse).
Studentai mokysis bendrųjų aukštojo mokslo dalykų (taikomoji matematika, užsienio kalba, taikomoji fizika, informacinės technologijos, taikomieji tyrimai, teisės pagrindai ir kt.) ir studijų krypties dalykų (geodezija, geotechnika, statybinės ir kelių tiesimo medžiagos, inžinerinė braižyba ir kompiuterinė grafika, kelių projektavimas, kelių statiniai, kelių tiesimo technologijos, konstrukcijų skaičiavimas, inžinerinės eismo saugumo priemonės, kelių tiesimo technologijos, darbų organizavimas, ekonomika, normavimas ir sąmatos, taikomoji mechanika, kelių priežiūra ir remontas ir kt.). Dalį studijų dalykai studentai rinksis pagal poreikius iš kolegijos pasiūlyto sąrašo.
Studijų plane numatytos kontaktinio darbo (tiek tiesioginio susitikimo su dėstytoju auditorijoje, tiek bendravimo nuotoliniu būdu) valandos ir studento savarankiško mokymosi (kursinių darbų ir baigiamojo projekto rengimas, dėstytojo skirtų užduočių atlikimas, pasiruošimas užsiėmimams ir kt.) valandos. Studentai atliks 6 praktikas, keturios iš jų vyks įmonėse, kurių veikla susijusi su kelių statyba, remontu, priežiūra.
2017 mėn. birželio mėn. prasidėjo priėmimas į Kelių inžinerijos studijų programos ištęstinės formos studijas. Ši studijų forma ypač palanki dirbantiems asmenims: studijos organizuojamos sesijomis, dalis užsiėmimų ir konsultacijų vyksta studentams palankiu laiku naudojant virtualią ir nuotolinio mokymo sistemas, įskaitomi ankstesnių studijų rezultatai, pripažįstama ir kaip dalyko studijų rezultatas įskaitomi tiesioginio darbo metu ar kitais būdais įgyta patirtis ir kompetencijos.
Kviečiame vidurinįjį išsilavinimą įgijusius asmenis rinktis Kelių inžinerijos studijas Panevėžio kolegijoje. Inžinerinės krypties studijų finansavimui kasmet skiriama daug lėšų, todėl dauguma būsimų inžinierių studijuoja valstybės finansuojamose studijų vietose. Stojantieji birželio 1 d. – liepos 19 dienomis turėtų prisijungti prie bendrojo priėmimo į aukštąsias mokyklas sistemos www.lamabpo.lt ir pirmuoju prioritetu pažymėti Kelių inžinerijos studijas valstybės finansuojamoje vietoje.

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE