Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

PANEVĖŽIO KOLEGIJA SKELBIA VIEŠĄ KONKURĄ DĖSTYTOJŲ PAREIGOMS EITI

2017-06-30

Panevėžio kolegija kviečia suinteresuotus asmenis dalyvauti viešame konkurse dėstytojų pareigoms eiti.

 

Studijų

sritis/kryptis

 

Dalykai

 

Pareigos

Numato-mas etato

 dydis

 

Kvalifikaciniai reikalavimai

Biomedicinos mokslų sritis

Chirurginė slauga. Bendruomenės slauga.

Terapinė ir geriatrinė slauga. Gerontologija.

Vadovavimas profesinės veiklos praktikoms ir studentų baigiamiesiems darbams

 

docentas

 

0,5

 

Slaugos mokslų daktaras, praktinio darbo patirtis slaugos srityje ne mažiau      3 metai
 

Lektorius

 

 

0,5

Slaugos magistras, praktinio darbo  patirtis slaugos srityje ne mažiau   3 metai
 

Biomedicinos mokslų sritis

 

Vaikų odontologija ir ortodontija.

Burnos chirurgija.

Periodontologija ir burnos gleivinės ligos.

Ortopedinė odontologija.

Vadovavimas studentų baigiamiesiems darbams

 

Lektorius

 

 

0,5

Odontologijos magistras arba jam prilyginamas išsilavinimas, gydytojo odontologo profesinė kvalifikacija, praktinio darbo  patirtis odontologijos srityje ne mažiau   3 metai
 

Biomedicinos mokslų sritis

 

Odontologinė įranga ir ergonomika.

Burnos sveikata.

Vadovavimas profesinės veiklos praktikoms bei studentų baigiamiesiems darbams

 

asistentas

 

0,5

Magistro kvalifikacinis laipsnis arba jam prilyginamas išsilavinimas, burnos higienos profesinis bakalauras, praktinio darbo patirtis burnos priežiūros srityje ne mažiau 3 metai
Biomedicinos, socialinių ir technologijos mokslų sritys  

Psichologija

 

lektorius

 

0,5

Psichologijos magistras arba jam prilyginamas išsilavinimas, praktinė patirtis psichologijos srityje ne mažiau 3 metai
 

Statybos inžinerijos kryptis

 

Konstrukcijų projektavimas CAD sistemoje.

Konstrukcijų skaičiavimas ir projektavimas BIM ir CAD sistemose

 

docentas

 

0,5

 

Statybos inžinerijos krypties mokslų daktaras

 

Elektros inžinerijos kryptis

 

Automatizavimo ir matavimų technika.

Automatinis valdymas. Automatikos valdymo sistemos.

Technologinių procesų automatizavimas

 

docentas

 

1,0

 

Elektros ir/ar elektronikos krypties mokslų daktaras

 

Apskaitos kryptis

 

Finansinė apskaita.

Valdymo apskaita. Kompiuterinis apskaitos apdorojimas.

Finansų rinkos

 

lektorius

 

1,0

Ekonomikos / apskaitos magistras, praktinė patirtis verslo įmonių apskaitos organizavimo ir tvarkymo srityje ne mažiau 3 metai
 

Verslo/vadybos kryptis

 

 

Sandėlių, žaliavų, technikos logistika

 

lektorius

 

0,5

Transporto ir logistikos / inžinerinės ekonomikos magistras, praktinė patirtis verslo įmonių sandėlių, technikos  organizavimo ir valdymo srityje ne mažiau    3 metai

 

Viešasis konkursas dėstytojų pareigoms eiti organizuojamas vadovaujantis Panevėžio kolegijos dėstytojų atestacijos ir konkursų pareigoms eiti organizavimo nuostatais (toliau – Nuostatai), patvirtintais Panevėžio kolegijos Akademinės tarybos 2015 m. sausio 28 d. nutarimu Nr.V4-1 ir 2017 m. kovo 29 d. nutarimu Nr.V4-3 (redakcija).

Kandidatai  pareigoms eiti Panevėžio kolegijos Personalo ir dokumentų valdymo skyriui (214 kabinetas, Laisvės a.23, Panevėžys)  pateikia šiuos dokumentus:

  1. Prašymą (Nuostatų 6 priedas);
  2. Asmens dokumento kopiją;
  3. Kandidato, dalyvaujančio konkurse užimti dėstytojo ar mokslo darbuotojo pareigas, anketą (Nuostatų 7 priedas);
  4. Aukštojo mokslo diplomo, mokslo laipsnių diplomų, pedagoginių mokslo vardų atestatų kopijas, kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimų kopijas, rekomendacijas (kandidato nuožiūra, atsižvelgiant į pateiktą informaciją kandidato anketoje);
  5. Papildomus dokumentus, įrodančius pedagoginę ir metodinę, mokslinę (meninę), praktinę, organizacinę ir projektinę veiklą arba kvalifikaciją (kandidato nuožiūra, atsižvelgiant į pateiktą informaciją kandidato anketoje).

Dokumentų pateikimo galutinis terminas  –  2017 m. liepos 31 d.  17.00 val.

Papildoma informacija teikiama telefonu  (45) 460324, el. paštu kolegija@panko.lt

Galimi darbdaviai: