Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Valstybės remiamos paskolos rudens semestrui

2017-08-21

Nuo 2017 m. rugpjūčio 21 d. (8.00 val.) iki 2017 m. rugsėjo 15 d. (15.00 val.) studentai galės teikti prašymus valstybės remiamoms paskoloms rudens semestrą gauti.

Studentai, norintys gauti valstybės remiamą paskolą studijų kainai sumokėti, gyvenimo išlaidoms ar dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis rudens semestre, Valstybinio studijų fondo (toliau – Fondo) tinklalapyje turi užpildyti nustatytos formos prašymą ir pateikti ją Fondui nurodytu būdu iki 20176 m. rugsėjo 15 d.

Ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymų-anketų teikimo termino pabaigos, Valstybinio studijų fondo direktorius, atsižvelgdamas į valstybės remiamoms paskoloms teikti numatytą lėšų poreikį bei valstybės paskoloms teikti skirtas lėšas, patvirtina studentų sąrašą, kuriems siūloma sudaryti paskolų sutartis. Numatoma studentų, kuriems siūloma sudaryti paskolų sutartis, sąrašų paskelbimo data  – 2017 m. spalio 4 d.

Teisę gauti valstybės remiamas paskolas turi aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos, vientisųjų studijų, antrosios pakopos, trečiosios pakopos studentai, taip pat studentai, studijuojantys pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas.

Tais atvejais, kai studentas, pildydamas prašymą-anketą, nurodė kriterijus, suteikiančius  pirmumo teisę gauti paskolą ar apmokėti palūkanas valstybės lėšomis, iki prašymų-anketų teikimo termino pabaigos jis arba jo įgaliotas asmuo (įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro, įgaliojimo formą rasite adresu https://www.vsf.lt/lt/dokumentu-formos) Fondui privalo pateikti dokumentus, įrodančius, kad studentas atitinka nurodytus kriterijus (išskyrus tuos atvejus, kai Fondas nurodo, kad šių dokumentų teikti nereikia).

Daugiau informacijos apie teikiamas paskolas galima rasti Fondo tinklalapyje www.vsf.lt. arba kolegijos Studijų ir karjeros centre, Laisvės a. 23, 110 ir 117 kabinetuose, telefonu 8 45 460 590.

Studijų ir karjeros centro vadovė D. Urbonienė

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE