Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

STUDENTŲ, TURINČIŲ NEGALIĄ,  DĖMESIUI !!!

2017-09-08

Studentai, turintys 45 proc. ar mažesnį darbingumo lygį iki 2017 m. rugsėjo 15 d. kviečiami atvykti į 117 kab. užpildyti prašymo finansinei pagalbai gauti iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (I –o kurso studentai pildo naują prašymą, vyresnių kursų studentai prašymus atnaujina).

Studentas, siekiantis gauti tikslinę išmoką iš Valstybinio studijų fondo, prašymą teikia elektroniniu būdu, prisijungus prie Fondo informacinės sistemos (IS ,,PARAMA“) pagrindinio priėmimo metu: rudens semestrui – nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d. iki spalio 16 d. , o pavasario semestrui – nuo einamųjų metų vasario 1 d. iki kovo 16 dienos.

Išsami informacija teikiama Studijų, karjeros ir užimtumo centre, Laisvės a. 23, 117 kab., tel. 8 45 467787.

Galimi darbdaviai: