Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Panevėžio kolegijoje vykdoma  nauja neformaliojo švietimo programa buhalteriams

2017-11-07

2017 m. lapkričio 7 dieną Panevėžio kolegija pradėjo vykdyti naują neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programą „Apskaita kompiuterizuotai“. Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro 2017 m. vasarą paskelbtame Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų konkurse Panevėžio kolegijos pateikta programa buvo teigiamai įvertinta ir jos vykdymui skirtas finansavimas. Paraiškos bei jose aprašytos programos buvo vertinamos atsižvelgiant į kriterijus, išdėstytus Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai skirtomis valstybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos tvarkos aprašu.

2017 m. lapkričio 7 – gruodžio 5 dienomis Panevėžio kolegijoje 25 programos dalyviai – miesto ir regiono įmonėse dirbantys buhalteriai ir kiti klausytojai susipažins ir įgis praktinių įgūdžių, dirbdami su „Stekas plius“ ir „Rivilė-solo“ kompiuterinėmis apskaitos programomis, išmoks pritaikyti programų modulius apskaitos tvarkymui, formuoti pirminius buhalterinius dokumentus ir finansines ataskaitas.

Ši neformali 66 valandų švietimo programa padės įmonėse dirbantiems buhalteriams atnaujinti turimas teorines ir praktines žinias dirbant su populiariomis apskaitos programomis, susipažinti su IT pokyčiais apskaitoje.  2017 metais darbo rinkoje buhalterių paklausa išlieka aukšta, todėl šios srities specialistų kompetencijos tobulinimas yra itin aktualus ir naudingas regionui.

Panevėžio kolegija džiaugiasi galėdama prisidėti prie miesto ir regiono darbo rinkoje dirbančių specialistų konkurencingumo didinimo.

Panevėžio kolegijos mokslo taikomosios veiklos ir neformalaus švietimo skyriaus informacija, 2017-11-07

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE