Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

VIENERI SMARTEL (SMART METERING & HOME AUTOMATINATION SKILLS FOR ELECTRICIANS) DARBO METAI

2017-11-09

Panevėžio kolegija kartu su partneriais iš Lietuvos, Ispanijos, Belgijos, Graikijos ir Bulgarijos sėkmingai vykdo Erasmus+ programos finansuojamą projektą SMARTEL (Smart metering & home automation skills for electricians). Projekto tikslas – gerinti elektrikų kompetencijas išmaniųjų matavimų ir namų automatikos technologijų srityse, sukuriant inovatyvią mokymo programą, diegiant modernias mokymo priemones ir atviros prieigos mokymo (mokymosi) išteklius.

Projektas, kuriam vadovauja Panevėžio kolegija, startavo prieš metus Panevėžyje vykusio pirmojo partnerių susitikimo metu. 2017 m. spalio 23-24 dienomis Sofijos Architektūros, civilinės inžinerijos ir geodezijos universitete (Bulgarija) vykusiame trečiajame partnerių susitikime buvo susumuoti vienerių metų veiklos rezultatai.

Parengus darbdavių nuomonės apie elektrikų kompetencijas išmaniųjų matavimų ir namų automatikos srityje tyrimo metodiką, atlikta Lietuvos, Ispanijos, Belgijos, Graikijos ir Bulgarijos elektros energetikos srities darbdavių apklausa apie elektrikų kompetencijų ir praktinių gebėjimų svarbą šiuolaikinėje darbo rinkoje. Įvertinę apklausos rezultatus, projekto partneriai iš Vilniaus Statybininkų rengimo centro suformulavo numatomus mokymo rezultatus, nustatančius, ką mokymo programoje dalyvavęs asmuo žinos, supras ir gebės praktiškai atlikti išmaniųjų matavimų ir namų automatikos srityje. Remdamiesi tyrimo ataskaita Panevėžio kolegijos dėstytojai parengė 6 būsimų mokymo priemonių aprašymus, nustatydami, kokias žinias, gebėjimus ir kompetencijas įgis asmenys, išklausę mokymo kursą ir atlikę praktines užduotis.

Projekto partneriams pritarus Panevėžio kolegijos parengtoms būsimos mokymo medžiagos specifikacijoms, Panevėžio kolegijos dėstytojai kartu su profesinio mokymo centro XABEC (Valencija) mokytojais parengė šešių mokymo priemonių medžiagą apie pastatų inžinerinių sistemų automatizavimą, energijos valdymą, išmaniųjų įrenginių instaliavimą, programavimą, valdymo sistemų tinklus ir vartotojų sąsajas. Tuo pačiu laikotarpiu kolegos iš Ispanijos parengė ir integracijos gaires, kuriose pateikta 5 šalių profesinio mokymo sistema ir nurodytos jos sąsajos su kuriama mokymo medžiaga. Projekto partneriams – darbdaviams – įvertinus mokymo medžiagos tinkamumą, prasidės mokymo medžiagos vertimo į visų projekto dalyvių šalių kalbas ir talpinimo virtualioje mokymosi aplinkoje darbai.

Projekte dirba Technologijos mokslų fakulteto dėstytojai: Donatas Pelenis, Zita Kasperiūnienė, Gediminas Bačkys, Rima Strelčiūnienė. Grupės darbui vadovauja dekanė Birutė Dalmantienė, partnerių veiklą koordinuoja fakulteto administratorė Ineta Pučkytė.

Galimi darbdaviai: