Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Kolegijos atstovai Konino valstybinės aukštosios mokyklos organizuojamoje konferencijoje

2017-12-11

Panevėžio kolegijos Biomedicinos mokslų fakulteto lektorės dalyvavo ERASMUS+  programoje ir gruodžio 4-7 d. vyko į Konino valstybinės aukštosios mokyklos organizuojamą 4-ąją konferenciją ,,Socialinis darbas – tarpdisciplininių perspektyvų iššūkiai ir dilemos”. Ši konferencija į vidurio Lenkijos miestą Koniną sukvietė dalyvius iš Lenkijos aukštųjų mokyklų – Vroclavo, Jelenia Gura, Lomžos, Slupsko ir kt. Konferencijoje taip pat dalyvavo ir pranešimus skaitė Lvovo (Ukraina) valstybinio universiteto mokslininkės. Panevėžio kolegijos lektorės A. Rimkuvienė ir J. Kavaliauskienė pristatė atliktą tyrimą ,,Socialinio darbo įgūdžiai dirbant su asmenimis, turinčiais proto negalią: atvejo apžvalga”, lektorė R. Adomaitienė pristatė tyrimą ,,Tėvų vaidmuo ugdant vaikų asmens higienos ir judėjimo įgūdžius”. Visos konferencijos metu buvo akcentuojamas tarpdiscipliniškumas, pristatytos įžvalgos apie mus supančių aplinkos garsų socialinį poveikį, muzikos garsų panaudojimo galimybes socialiniame darbe, pristatyta globalizacijos procesų svarba socialiniam darbui. Konferencijos darbas vyko penkiose sekcijose. Susirinkusius konferencijos dalyvius sveikino savo dainomis Richvalo Trečiojo amžiaus universiteto choras.

Galimi darbdaviai: