Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Panevėžio kolegija stiprina bendradarbiavimą su verslu

2017-12-12

Panevėžio  kolegija, siekdama tobulinti studijų procesą ir vis tampriau susieti studijas su praktika, tęsia konsultacijas ir stiprina partnerystę su miesto ir regiono įmonėmis.

Gruodžio 11  d. prie apvalaus stalo su kolegijos ir jos padalinių vadovais  susitiko AB „Panevėžio energija“ generalinis direktorius Petras Diksa,  UAB „Aukštaitijos vandenys“ direktorius Saulius Venckus,  UAB „Adax“ direktorius Aurimas Lukoševičius ir  VšĮ „Panevėžio mokslų ir technologijų parkas“ direktorius Dovydas Karosas.

Susitikimo pradžioje įmonių vadovai pasirašė bendradarbiavimo sutartis su Panevėžio kolegija. Susitarta, kad Panevėžio kolegija ir darbdavių įmonės bendradarbiaus plėtojant profesionalia praktika ir taikomaisiais tyrimais grindžiamas studijas, rengiant ir atnaujinant  studijų programas, siekiant studijų rezultatų atitikimo darbo rinkos poreikiams, tobulinant darbuotojų kvalifikaciją. Įmonės priims studentus profesinės veiklos praktikoms, dėstytojus – praktinės veiklos stažuotėms, teiks informaciją studentų baigiamiesiems darbams rengti, siūlys kompetentingus darbuotojus vadovauti studentų praktikoms, baigiamiesiems darbams, dalyvaus baigiamųjų darbų rengimo ir vertinimo procese.

Diskusijos dalyviai aptarė specialistų poreikio regione situaciją ir kitimo tendencijas, kolegijos vaidmenį regiono gyvenime.

Technologijos mokslų fakulteto dekanė Birutė Dalmantienė akcentavo geranoriškos įmonių vadovų pagalbos vykdant praktinį studentų mokymą ir dėstytojų dalykinės kvalifikacijos tobuliną reikšmę bei įmonių  specialistų – tiesioginių studentų praktikų vadovų – darbo  svarbą.  „Panevėžio kolegija yra labai dėkinga, kad nepaisant didelio užimtumo visada randate galimybių pabendrauti su studentais ir prisidėti ruošiant jaunąją kartą pasirinktai profesijai“, – kalbėjo dekanė, kreipdamasi į sutartis pasirašančių organizacijų vadovus.

Panevėžio kolegijos direktorius dr. Gediminas Sargūnas padėkojo partneriams už  visokeriopą pagalbą ir pasidžiaugė, kad kolegijos studentai turės dar geresnes galimybes studijų metu įgytas teorines žinias naudingai taikyti praktinėje veikloje ir įgyti darbo praktinių įgūdžių, o baigus studijas – pradėti darbinę karjerą.

Po susitikimo įmonių vadovai apžiūrėjo kolegijos Praktinio mokymo centrą.

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE