Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Diskusija „Vaiko teisių apsauga: problemos ir aktualijos“

2017-12-13

Panevėžio kolegijoje 2017 m. gruodžio 11 d. vyko diskusija tema „Vaiko teisių apsauga: problemos ir aktualijos“. Susitikimas skirtas Antikorupcijos ir Žmogaus teisių dienoms paminėti. Šio renginio iniciatorės – Panevėžio kolegijos Socialinių mokslų fakulteto studijų programos „Teisė“ komiteto pirmininkė Ermina Čižienė ir lektorė dr. Sigita Šimbelytė. Renginyje dalyvavo Socialinių mokslų fakulteto dekanės pavaduotoja Rimanta Pagirienė, dėstytojai bei studentai, studijuojantys Socialinio darbo bei Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo studijų programas.

Pranešimus, susijusius su vaiko teisėmis ir laisvėmis, vaikus ginančiomis institucijomis, teisinio reguliavimo problematika Lietuvos teisėje ir Vaiko teisių konvencijos kontekste, skaitė studijų programos „Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas“ pirmo kurso studentės Austėja Varanauskaitė ir Laura Tamošiūnaitė bei studijų programos „Socialinis darbas“ trečio kurso studentės Ieva Kaupaitė ir Julija Lukšytė. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo specialybės trečio kurso studentės Jolitos Čemolonskienės pranešimas apie vaiko teisę žinoti savo kilmę auditorijoje sukėlė itin įdomias ir aktyvias diskusijas.

Susitikime savo patirtimi ir žiniomis pasidalino Panevėžio miesto savivaldybės Vaiko teisių apsaugos tarnybos vyriausioji specialistė-teisininkė Jurgita Tamošiūnienė. Teisininkė diskusijos dalyviams pristatė Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos įstatymo pakeitimus, supažindino su šio įstatymo aktualijomis ir pateikė naudingos informacijos apie dabartinę vaiko teisių apsaugos situaciją Lietuvoje.

Galimi darbdaviai: