Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Panevėžio kolegija įgyvendina projektą „Energetinių procesų studijų ir inovacijų centras“

2017-12-01

Projekto pavadinimas: „Energetinių procesų studijų ir inovacijų centras“ 09.1.1-CPVA-V-720-04-0002

Projektą įgyvendina: Panevėžio kolegija

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis pagal Europos regioninės plėtros fondo investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę 09.1.1-CPVA-V-720 „Studijų aplinkos ir infrastuktūros koncentravimas, tobulinimas ir informacinių sistemų plėtra““

Projektui įgyvendinti skirta suma: 1.100.000,00 EUR

Projekto veiklos įgyvendinimo pradžia: 2017-11-13

Projekto veiklos įgyvendinimo pabaiga: 2020-05-13

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE