Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Panevėžio kolegija dalyvavo projekte „Žodis žeidžia, žodis gydo“

2018-01-03

Šiais metais Panevėžio sveikatingumo draugija „Baltoji ugnis“ vykdė Panevėžio miesto savivaldybės Neigiamų socialinių veiksnių programos finansuotą projektą „Žodis žeidžia, žodis gydo“. Projektu buvo siekiama atkreipti visuomenės dėmėsį į emocinį suaugusiųjų smurtą prieš vaikus, vaikų patyčias ir pasėkmes tolimesnei vaiko raidai bei vaiko savivertės formavimui(si).

Nuo pat projekto vykdymo pradžios jame aktyviai dalyvavo partneriai, t.y. Panevėžio kolegijos Ikimokyklinio ugdymo pedagogikos programos studentės, kurios darniai rengė projektą, kūrė jo veiklas. Būsimosios pedagogės praktikos metu pastebėjo, kad nemažai vaikų artimųjų naudoja tokius epitetus: esi žioplas, lėtas, kvailas,… Studentės mano, kad po tokių žodžių vaikas vertins save neigiamai, netikės, kad jis yra vienintelis ir unikalus tėvų džiaugsmas. Siekiant priminti gerus žodžius buvo parengta ir platinama atmintinė tėvams „101 pagyrimas vaikams”.

Esant patyčioms, vaikai jaučiasi nesaugiai, blogėja jų tarpusavio santykiai. Todėl itin svarbu skatinti vaikus įvairiais būdais ir formomis bendrauti. Tam tikslui pasiekti buvo pasirinkta kūrybinė veikla – ugdytiniai, padedant pedagogams, piešė gerus žodžius. Pirmiausiai, vaikai su ugdytojais, kalbėjo apie situacijas, kuriose buvo pateikiamos įvairios  problemos, atsirandančios dėl emocinio smurto ir patyčių, tada – kartu ieškojo optimalių sprendimo būdų ir to vienintelio gero žodžio savo piešiniui.

Organizacija „Baltoji ugnis“ projekto įgyvendinimui pasitelkė dar vieną partnerį – Panevėžio lopšelio-darželio „Draugystė“ specialistes: logopedes Eglę Mačinskienę, Violetą Nevierienę ir psichologę Jolantą Štarienę, kurios rūšiavo plūstančią korespondenciją, parengė edukacinę erdvę ,,Gerumo pirštinaitės“. Projekto organizatorius pasiekė 225 piešiniai iš įvairių Lietuvos vietovių: Vilniaus, Rokiškio, Utenos, Kėdainių, Panevėžio miesto ir rajono ugdymo įstaigų. Suvokti gerų žodžių svarbą ugdytinius skatino ir darbelius atsiuntė jų pedagogės (54).

Sudėtingiausia buvo atrinkti geriausius piešinius ir vaikus apdovanoti. Vaikų darbus vertino komisija, kuriai pirmininkavo Panevėžio kolegijos lektorė Daiva Laurinavičienė. Iš viso atrinkta 19 darbų, iš kurių išskirti 5 patys geriausi: Vaidos Tamošiūnaitės iš Dembavos lopšelio-darželio „Smalsutis“, Barboros Morkūnaitės iš Panevėžio r. Juozo Zikaro gimnazijos Skaistgirių skyriaus,  Evelinos Muraškaitės iš Panevėžio lopšelio-darželio „Draugystė“, Simo Stasiūno iš Panevėžio r., Karsakiškio Strazdelio pagrindinės mokyklos, Mildos Mikalauskaitės iš Panevėžio lopšelio-darželio „Draugystė“. Vaikams įteiktos padėkos, knygos ir kvietimai į Panevėžio lėlių vežimo teatro spektaklį, kuriuos maloniai padovanojo teatro direktorius-meno vadovas Antanas Markuckis.

Dar 14 vaikučių gavo padėkas ir knygeles, kurių net 40 padovanojo Labdaros ir paramos fondas „Švieskime vaikus“. Jo steigėjai Andrius Mamontovas ir Ramūnas Karbauskis.

Pasiektas projekto galutinis tikslas – išleista vaikų iliustruota Gerų žodžių enciklopedija. Surūšiuoti abecelės tvarka žodžius, parašyti jų reikšmę ir kaip juos suprato vaikai, padėjo Panevėžio kolegijos Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo specialybės studentės.

Visiems, padėjusiems įgyvendinti šį projektą, norėtume padėkoti  Justino Marcinkevičiaus žodžiais: „Visada žemėje per mažai gerų žodžių –– meilės, tiesos ir dėkingumo žodžių“. Tad ateinančiais metais nelikime abejingi patyčias patyriančiam vaikui, pasakykime vieni kitiems kuo daugiau gerų žodžių.

Panevėžio sveikatingumo draugijos „Baltoji ugnis“ pirmininkė Lilija Kryževičienė

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE