Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Panevėžio kolegija aktyviai dalyvauja įvairiuose ES projektuose

2018-02-22

Panevėžio kolegija nuolat ieško naujų galimybių ir aktyviai dalyvauja įvairiuose Europos Sąjungos ir kitų fondų finansuojamuose projektuose.

Kolegija iki 2020 m. įgyvendina projektą „Energetinių procesų studijų ir inovacijų centras“, kurio esminis tikslas – studijų aplinkos ir infrastuktūros koncentravimas, tobulinimas ir informacinių sistemų kolegijoje plėtra.

Taip pat šiuo metu kolegija vykdo projektą „Smart metering & home automation skills for electricians“ (SMARTEL) (Išmaniųjų matavimų ir namų automatikos technologijų mokymas elektrikams). Projekto tikslas – gerinti elektrikų kompetencijas išmaniųjų matavimų ir namų automatikos technologijų srityse, sukuriant inovatyvią mokymo programą, diegiant modernias mokymo priemones ir atviros prieigos mokymo (mokymosi) išteklius.

Kolegija dalyvauja projekte „Development of Interactive and Animated Drawing Teaching Tools” (DIAD-tools) (Interaktyvių ir animuotų braižybos mokymo priemonių kūrimas). Per dvejus metus kolegijos darbuotojai turės parengti interaktyvias ir animuotas braižybos mokymo priemones, kurios padės profesinių mokyklų, kolegijų, universitetų studentams geriau išmokti braižybos mokymo medžiagą.

Taip pat partnerio teisėmis kolegija dalyvauja projekte „Reducing Teacher Drop-Out Rate“ (ReTeD) (Mokytojų pasitraukimo iš švietimo sistemos mažinimas), kurį vykdo Latvijos universitetas.

Jau ketvirti metai kolegija dalyvauja bendrame Vokietijos ir Prancūzijos projekte „Tarpkultūriniai mainai“. Tikslinė šio projekto grupė – bendrosios praktikos slaugos studijų programą studijuojantys studentai. Projekto metu studentai stiprina tarpkultūrines kompetencijas, susipažįsta su kitų šalių slaugos sistemomis.

Metų pradžioje Panevėžio kolegija kartu su Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmais pradėjo įgyvendinti net 300 tūkst. eurų vertės dvejus metus truksiantį projektą „Praktika – studijų kokybės garantas“. Projekto tikslas – tobulinti praktinio mokymo procesą kolegijoje. Bus ugdomos kolegijos dėstytojų, praktikos vadovų bei mentorių iš Panevėžio regiono įmonių ir įstaigų kompetencijos, siekiant efektyviau organizuoti studentų praktikas. 700 studentų atliks praktiką regiono įmonėse ir organizacijose, bus didinamas praktinio mokymo paslaugų prieinamumas, sukurtas interaktyvus Mentorių tinklas.

Pasak Panevėžio kolegijos direktoriaus Gedimino Sargūno, norint parengti gerą specialistą visada reikia pasistengti. „Stengtis turi visi – švietimo įstaiga, darbdaviai ir praktikų vadovai. Mokydamiesi visi drauge galėsime išugdyti reikiamos kompetencijos darbuotoją, galintį sėkmingai integruotis į darbo rinką ir įveikti iššūkius“, – teigė Panevėžio kolegijos vadovas.

„Be mentoriaus – tai sunku būtų įsivaizduoti, – sako Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų generalinis direktorius Visvaldas Matkevičius. – Mes visi kažkada pradėjome savo darbinę veiklą ir suprantame, kad jaunam specialistui labai reikia patyrusio darbuotojo, vadovo pagalbos. Todėl ir sumanėme šį projektą ir tikimės, kad jo metu atsiradusi kitokia studentų praktikų atlikimo sistema bus tęsiama ir organizacijos iš šios patirties turės reikšmingos naudos“.

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE