Studentų priėmimas: tel. 8 607 96 156

Panevėžio kolegija stiprina ryšius su Turkijos universitetu

2018-03-09

https://jp.lt/panevezio-kolegija-stiprina-rysius-su-turkijos-universitetu/

Galimi darbdaviai: