Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Panevėžys pagerbė A. Ramanausko –Vanago atminimą

2018-03-16

Panevėžio kolegija kartu su Panevėžio pradine mokykla, Panevėžio kraštotyros muziejumi ir Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešąja biblioteka  organizavo Adolfo Ramanausko-Vanago pagerbimo renginių ciklą Panevėžyje.  Minėjimas, skirtas  A. Ramanausko-Vanago metams ir Lietuvos valstybės 100-mečiui „Adolfo Ramanausko-Vanago pėdsakais Panevėžyje“ prasidėjęs prie atminimo lentos Panevėžio pradinėje mokykloje, tęsėsi Panevėžio kolegijos Aktų salėje. Į renginį atvykusi  A. Ramanausko-Vanago dukra Auksutė Ramanauskaitė-Skokauskienė  pažymėjo, jog  nors  to tikslo, kurio taip siekė jos tėvai, jiems nebuvo lemta sulaukti, tačiau jų siekis išsipildė – Lietuva  yra laisva. ,,Džiaugiuosi, kad jauni žmonės  vertina tą laisvę dabar, o ne tada, kai ji prarandama,“ – sakė ji. Garbi viešnia dėkojo minėjimo organizatoriams už galimybę praeiti  tėvelio vaikščiotais takais Panevėžyje bei jo atminties saugojimą, o jaunimui linkėjo geriausios kloties kuriant laisvą Lietuvą.

Gausiai susirinkusius minėjimo dalyvius sveikinęs Panevėžio kolegijos direktorius dr. Gediminas Sargūnas pabrėžė, jog būtent ant tokių didvyrių, kaip A. Ramanauskas–Vanagas atminimo stovi tauta ir valstybė.

Ištraukas iš A. Ramanausko-Vanago atsiminimų knygos ,,Daugel krito sūnų…“ skaitė Panevėžio kolegijos studentės Reda Grigienė, Ineta Stebulytė ir Gabija Dubauskaitė.  Apie A. Ramanausko-Vanago sąsajas su Panevėžiu, jo studijas 1939 m. mūsų mieste veikusiame Pedagoginiame institute, kalbėjo Panevėžio kraštotyros muziejaus direktorius Arūnas Astramskas.  Renginio svečiams ir dalyviams buvo parodytas filmas ,,Partizanų vaikai,“ kuriame jautriai prisiminimais apie savo tėvus dalijosi Auksutė Ramanauskaitė–Skokauskienė. Ji susirinkusiems taip pat perdavė  filmo režisieriaus Justo Lingio linkėjimus.

Vėliau minėjimas tęsėsi Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje. Renginį vedė muziejininkas, istorikas ir aktorius Donatas Juzėnas.

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE