Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Finansinės ataskaitos 2018 m.

2018-03-22

Atsisiųti: Valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 2018 metais ataskaita

Atsisiųti: Nepriklausomo auditoriaus išvada 2019_04_24

Atsisiųti: Metinės finansinės ataskaitos 2018 m. gruodžio 31 d.

Atsisiųti: Metinės biudžeto vykdymo ataskaitos 2018 m. gruodžio 31 d.

Atsisiųti: Ketvirtinės finansinės ataskaitos 2018 m. rugsėjo 30 d.

Atsisiųti:  Ketvirtinės biudžeto vykdymo ataskaitos 2018-09-30

Atsisiųsti: Ketvirtinės finansinės ataskaitos 2018-06-30

Atsisiųsti: Ketvirtinės biudžeto vykdymo ataskaitos 2018 m. birželio 30 d.

Atsisiųsti: Ketvirtinės finansinės ataskaitos 2018 m. kovo 31 d.

Atsisiųsti: Ketvirtinės biudžeto vykdymo ataskaitos 2018 m. kovo 31 d.

Atsisiųsti: 2018 metų pajamų už studijas ir kitas teikiamas paslaugas programos pajamų ir išlaidų sąmatos

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE